Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3321
Title: Varis çoraplarının performans özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation about performance properties of compression stockings
Authors: Kavuşturan, Yasemin
Özbayrak, Nida
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü /Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Varis
Varis çorapları
Esneklik
Patlama mukavemeti
Kompresyon
Basınç sensörü
Varicose veins
Compression stockings
Extensibility
Bursting strength
Compression
Pressure sensor
Issue Date: 30-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbayrak, N. (2009). Varis çoraplarının performans özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada varis çoraplarının üretiminde kullanılan farklı iplik yapısı ve ilmek iplik uzunluğu değerlerinin varis çoraplarının esneklik ve patlama mukavemetine etkisi, aynı örme ayarlarında üretilen varis çoraplarında örgü yapısı ve iplik numarasının varis çoraplarının esneklik ve patlama mukavemetine etkisi ve varis çorabı markası ve çorap üzerindeki ölçüm bölgesinin varis çoraplarının performans özelliklerine etkisini belirlemek için yapılmış üç grup deneysel çalışma sunulmuştur.İlk bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir.İkinci bölümde çalışmalarda kullanılan varis çoraplarının özellikleri, kullanılan test aletleri ve özellikleri verilmiş daha sonra varis çoraplarının performans özelliklerinin ölçüm yöntemleri anlatılmıştır.Üçüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir.Dördüncü bölümde bulgulardan yararlanılarak varis çoraplarının performans özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.
In this study, three experimental works are presented to determine the effects of different yarn structure and loop length on extensibility and bursting strength of compression stockings, the effects of knit structure and yarn count on extensibility and bursting strength of compression stockings and the effects of brand’s name and calf and ankle regions on performance properties. In the first chapter, a summary of the literature survey is given. In the second chapter, properties of compression stockings used the three experimental works, testing procedures and measurements of the performance properties of compression stockings are explained. In the third chapter, experimental results are presented. In the fourth chapter, with the aim of experimantel results, performance properties of compression stockings are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3321
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246464.pdf4.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons