Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3259
Title: Boş uzayda ince tel kafes yapılarına ilişkin elektromanyetik saçılma problemleri
Other Titles: Electromagnetic scattering mechanisms for thin wire mesh structures
Authors: Polat, Burak
Yücedağ, Okan Mert
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektromanyetik saçılma
Frekans domeni analizi
İnce tel ağ yapıları
Moment yöntemi
Electromagnetic scattering
Frequency domain analysis
Thin wire mesh structures
Method of moments
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücedağ, O.M. (2009). Boş uzayda ince tel kafes yapılarına ilişkin elektromanyetik saçılma problemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalısmada analitik ve sayısal teknikler kullanılarak bos uzayda konuslanmıs metalik cisimlere iliskin rezonans bölgesinde elektromanyetik ısıma ve saçılma problemleri incelenmistir. Metalik cisimler tel ızgara teknigi ile modellenmis olup, ilgili elektrik alan integral denkleminin çözümü için Moment Yöntemi uygulanmıstır. Bos uzay halinde bu çalısmada ele alınan kanonik yapılara iliskin akım ve alan analizleri sürekli olarak SNEC™ yazılımı ile elde edilen sonuçlarla karsılastırılmıstır. SNEC™ çözümleri referans kabul edilerek hesaplanan bagıl hatanın egitim hedefleri yönünden kabul edilebilir sınırlarda kaldıgı görülmektedir. Sonuçların tam olarak uyusmamasının temel sebebi NEC yazılımlarında kullanılan sinüzoidal baz fonksiyonlarına karsılık söz konusu yazılımda ilgili fonksiyonların darbe sekilli olmalarından kaynaklanan yakınsaklık sorunlarıdır.
This work investigates electromagnetic radiation and scattering mechanisms for metallic bodies in resonance region in free space employing analytical and computational methods. The metallic bodies are modelled as thin wire mesh structures and Method of Moments is employed for solving the associated electrical field integral equation. The analyses for current and field distributions on the canonical structures presented in this work are also compared to those obtained through the commercial Super NEC software SNEC™. It is observed that when one treats the SNEC™ solutions as reference, the computed relative errors can be considered in an acceptible range for educational purposes. The reason for not obtaining an exact match between the two results is attributed to the convergence properties of the pulse basis functions employed in the code while the NEC software is known to employ the more realistic sinusoidal bases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3259
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246468.pdf871.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons