Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3238
Title: Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde ısıl regülasyon sağlamaya yönelik mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması
Other Titles: Preparation and application of microcapsules for thermal regulating home textiles
Authors: Kut, Dilek
Güler, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Isıl regülasyon
Kompleks koaservasyon yöntemi
FDM’ler
Mikrokapsülasyon
Ev tekstili
Thermoregulation
Complex coacervation methods
Phase change materials
Microencapsulation
Home textiles
Issue Date: Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, Z. (2010). Ev tekstilinde kullanılacak materyallerde ısıl regülasyon sağlamaya yönelik mikrokapsül hazırlanması ve uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kullandığı enerjinin önemli bir kısmını dışarıdan sağlayan ülkelerde enerjinin verimli olarak kullanılması ve böylece enerjiden tasarruf sağlanması gitgide önemli hale gelmektedir. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış miktarının beklenen seviyelerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle enerji giderleri önemli gider kalemlerinin başlıcalarından biri olmuştur.Enerji giderlerinin minimize edilmesi için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla en çok uygulanan ve ilk akla gelen önlem, yalıtımdır. Yalıtım uygulanması, hem enerji tasarrufu sağlanması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önem taşımaktadır.Son dönemlerde yalıtıma ek olarak, ortamda bulunan mevcut enerjiyi daha verimli kullanmak ve ortamın ısısal konforunu arttırmak amacıyla faz değiştiren maddelerin (FDM) kullanımı önem kazanmaktadır. FDM'lerin erime ile donma/kristalleşme sırasındaki sıcaklıkları sabittir. Bu prensipten hareketle bir FDM, diğer maddelere göre daha fazla ısı absorbe eder. Ortamdaki sıcaklık artışı ile birlikte malzemenin ısı absorbe ettiği, tersi durumda ise absorbe ettiği ısıyı dış ortama verdiği görülür. Bu özellikleri nedeni ile FDM'ler ısıtma ve soğutma uygulamalarının verimliliğinin arttırılmasında katkı sağlamaktadır.Tekstil malzemelerine entegre edilen FDM'ler sadece birkaç mikrometrelik küreler (mikro-kapsüller) içine yerleştirilmişlerdir. Böylece, FDM'in kullanımı kolaylaşırken ısı transferi açısından daha uygun bir ortam oluşmaktadır.Bu çalışmada, mikrokapsüllenmis FDM'ler, ev tekstili amaçlı kullanılacak perdelik ve döşemelik kumaşlara uygulanarak, ortamın ısıtma-soğutma yükünün azaltılması hedeflenmektedir.
It becomes more important subject to provide occupation from energy for the countries which provides the most of their energy from foreign countries. Because of the amount of increase of the energy prices are over the expected degrees , the energy costs become one of the most important expenses. The different methods are used to minimize the energy expenses. The most using method to get energy occupation is isolation. Applying of isolation is important to occupate energy and also to prevent the environment pollution. Nowadays in addition to isolation, using the energy more productive and using phase change materials (FDM) for raising ambient thermal comfort gain importance. Temperature of phase-change materials (FDMs) is stable during the melting and solidification. Accordingly, a FDM absorbes more energy than the other materials. While atmosphere temperature is rising constantly the material absorbs heat, otherwise if the temperature decreases continuously, the material diffuses the heat. Therefore FDMs help to increase the efficiency of heating and cooling applications. FDMs which are integrated to textile materials, are placed in a few micrometer corpuscle (microcapsules). Thus using of FDMs get eaiser and in terms of heat transfer, more convenient atmosphere is constituted. In this study, reducing of heating and cooling load is aimed by applying the microencapsulated phase change materials to curtain and furnishing fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3238
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283027.pdf4.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons