Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3106
Title: Nanoliflerin yüzey özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of surface properties of nanofibers
Authors: Hockenberger, Aslı
Düzyer, Şebnem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Nanolif
Elektro çekim
Polietilen tereftalat
Karakterizasyon
Nanofiber
Electrospinning
Polyethylene terephthalate
Characterization
Issue Date: 22-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düzyer, Ş. (2009). Nanoliflerin yüzey özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada elektro çekim yöntemi ile polietilen tereftalat liflerinin üretimi ve üretilen nanoliflerin karakterizasyonu amaçlanmıştır. İlk olarak ağırlıkça %13, %16 ve %20 oranında polietilen tereftalat içeren nanolifler solüsyondan çekim ile üretilmiştir. Oluşan nanoyüzeylerin yüzey karakterizasyonu optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri ve temas açısı ölçümleri ile, mekanik karakterizasyonu ise kopma mukavemeti ve uzaması testleri, termal karakterizasyonu diferansiyel taramalı kalorimetri analizleri (DSC), termomekanik karakterizasyonu dinamik mekanik analiz (DMA) ve iç yapı karakterizasyonu X ışını difraksiyonu analizleri ve Fourier transform infrared spektrometresi analizleri ile yapılmıştır.
The aim of this work was to produce polyethylene terephthalate fibers by electrospinning technique and to characterize the produced nanofibers. First different Polyethylene terephthalate (PET) concentrations of 13%, 16% and 20%wt solvent-spun nanofibers were produced. Optical microscope and scanning electron microscope (SEM) and contact angle measurements were performed to characterize surface charecteristics, tensile tests were performed to obtain mechanical characteristics of nanofibers, differential scanning calorimetry (DSC) was used to determine thermal properties of nanofibers, dynamic mechanical analysis (DMA) was performed to obtain mechanical characteristics and X-ray tests and Fourier transform infrared spektrometer tests were performed to analyse the internal structure of nanofibers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3106
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246441.pdf11.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons