Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3087
Title: Biharmonik imersiyonların bir karakterizasyonu
Other Titles: A characterization of biharmonic imersions
Authors: Arslan, Kadri
Aydın, Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, Y. (2008). Biharmonik imersiyonların bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada deki biharmonik imersiyonların bir karakterizasyonu ele alınmıştır. n IE Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde çalışmanın ilerideki bölümlerinde kullanılan tanım ve kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde deki biharmonik ve biminimal eğriler incelenmiştir. n IE Dördüncü bölümde biharmonik ve λ-biminimal hiperyüzeyler ele alınmıştır. Beşinci bölüm orijinal sonuçlar içermektedir. Bu bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Vranceanu yüzeyleri ele alınmış olup bu yüzeylerin biharmonik olması için gerek ve yeter koşul verilmiştir. İkinci kısımda tensör çarpım yüzeyleri ele alınmıştır. Düzlemsel bir eğri ile bir çemberin tensör çarpım yüzeyi incelenmiş ve biharmonik olması dutumunda gerek ve yeter koşul verilmiştir.
In this thesis we give a charactirization of biharmonic immersions. This thesis consists of five chapters. The first chapter is introduction. In the second chapter, some basic definitions and notions which will be used in other chapters are given. In the third chapter, biharmonic and biminimal curves in are invastigated. n IE In the fourth chapter, biharmonic and λ-biminimal hypersurfaces are considered. In the fifth chapter, some orginal results related with Vrenceannu surface and tensor product of two plane curves are obtained.
Description: YÖK'te doktora tezi olarak görünse de ilgili tez yüksek lisans tezidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3087
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251188.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons