Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2982
Title: Hatay'da yayılış gösteren kör kertenkele (Blanus strauchi (Bedriaga, 1884))'nın helmint faunası
Other Titles: Helmint parasites of the Antolian worm lizard, blanus strauchi (Bedriaga, 1884) from Hatay
Authors: Yıldırımhan, Hikmet S.
Yılmaz, Nagihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kör kertenkele
Nematoda
Blanus strauchi
Nemathelminthes
Issue Date: 9-Apr-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, N. (2009). Hatay'da yayılış gösteren kör kertenkele (Blanus strauchi (Bedriaga, 1884))'nın helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hatay'dan toplanmış olan 15 Kör Kertenkele (1 Jüvenil, 9 Erkek, 5 Dişi ) helmint faunasını belirlenmek üzere incelenmiştir.Çalışma sonucunda 2 helmint türüne rastlanmıştır. Bunlar Nemathelminthes'e ait Thelostoma sp. ve Parapharyngodon micipsae'dir.Bu çalışma Dünya'da ve Türkiye'de Kör Kertenkele üzerinde yapılan ilk çalışmadır. Bulunan parazit türleri ülkemiz için yeni kayıttır.
15 worm lizards which were collected in Hatay province of Turkey were studied to identify the helmint fauna.At the end of the study, 2 species of helmint were found. These are Thelostoma sp. and Parapharyngodon micipsae ( Nemathelminthes)This is the first study that has done on "Blanus struchi" in both Turkey and the world. The parasites found are the first records for Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2982
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246424.pdf432.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons