Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2739
Title: Mikro desenli gazlı detektörlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of micro-pattern gas detectors
Authors: Tapan, İlhan
Özdemir, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Gazlı detektörlerde iyon etkileri
Difüzyon
Ion effects in gaseous detectors
Diffusion
Issue Date: 8-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, T. (2015). Mikro desenli gazlı detektörlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gazlı detektörler içerisinde iyonizasyon ürünlerinden birisi olarak bilinen iyonların, aslında basit yapılı iyonlar olmadıkları son zamanlarda yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu tez çalışmasının amacı, detektörler içerisinde iyon kümelerinden başka iyonik yapıların bulunmadığını, difüzyon kavramından yola çıkarak göstermektir. Ayrıca bu çalışma Garfield++ simülasyon programı kullanılarak yapılacak hesaplamalara, iyon kümelerinin etkisinin de katılması yönünde bir destek mahiyetindedir.
The resent studies showed that the ions, which are known as one of the products from ionization process within the gas detectors, are not in ordinary structure in reality. The aim of this thesis is to show that there is no ionic structure other than ion clusters, by using concept of the diffusion. This work will also support Garfield++ simulation program for the calculation studies of the cluster ion effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2739
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406515.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons