Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2627
Title: Zeytin karasuyunun arıtılmasından kaynaklanan arıtma çamurlarının bertarafı
Other Titles: Olive mill effluent treatmant sludges disposal
Authors: Kestioğlu, Kadir
Koçi, Gülnur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytinyağı
Güneşle kurutma
Atık yağlı çamur
Pirina
Olive oil
Bagasse
Waste oily sludge
Solar drying
Issue Date: 5-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçi, G. (2010). Zeytin karasuyunun arıtılmasından kaynaklanan arıtma çamurlarının bertarafı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan atıksu, organik madde, askıda katı madde, polifenoller, yağ ve gres bakımından yüksek konsantrasyonlar içermektedir. Yağ ve etrafa yaydığı koku sebebiyle önemli bir kirlilik potansiyeli oluşturan zeytinyağı üretimi atıksuyunun arıtımı ve bertaraf edilmesi, oluşturacağı çevresel riskler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Marmarabirlik Bursa tesislerinde oluşan zeytinyağı üretimi atıksuyunun arıtımına yönelik olarak Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından kurulan ve işletilen pilot arıtma tesisinden çıkan yağlı çamurların ve pirinanın sera benzeri bir pilot tesiste kurutularak bertarafı araştırılmıştır. Çalışmada 7 gün sonunda toplam 2693,5 W/m2 güneş radyasyonuna maruz kalan atık çamurun %12 Katı Madde (KM) içeriğinden %49 KM'ye, ağırlıkça 1:1 oranında karıştırılan atık çamur ve pirinanın % 29 KM'den %99,9 KM'ye, pirinanın ise % 46 KM'den %99,4 KM'ye ulaştığı görülmüştür. İki farklı atık karıştırılarak, yüksek kalorifik değerli bir ürün elde edilmiştir, atık hacmi azaltılmıştır.
Olive oil mill wastewater contains high concentrations of organic matter,suspended solids, polyphenols, oil, and grease. Olive oil mill wastewatertreatment is necessary because of the potential environmental risks of thewastewater such as oxygen demand, odour release etc. In this study, solar drying of waste oily sludge and bagasse originated from an olive oil mill wastewatertreatment pilot plant, which was built and operated by Uludag UniversityEnvironmental Engineering Department at the field of Marmarabirlik Olive andOlive Oil Company, was investigated. Drying results of the sludge after theexposure to solar radiaton(2693,5 W/m2) were found as follows: Dry solids(DS) ratio of waste oily sludge increased from 12%DS up to 49%. DS ratio ofbagasse+waste oily sludge mixture (1:1, w/w) increased from 29 % DS to 99,9%DS, and the DS of bagasse increased from 46 %DS to 99,4 %DS. A product with high calorific value is produced, waste volume is decreased by mixing two different waste.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2627
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283014.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons