Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2548
Title: Simpson indeksinin toplulaştırma çalışmalarında kullanılma olanağı üzerine araştırma
Other Titles: Research on using of simpson index in land consolidation studies
Authors: Gündoğdu, Kemal Sulhi
Güler, Müge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Arazi toplulaştırma
Simpson indeksi
Land consolidation
Simpson index
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, M. (2010). Simpson indeksinin toplulaştırma çalışmalarında kullanılma olanağı üzerine araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde 1961 yılından bu yana arazi toplulaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Arazi toplulaştırma çalışmaları yapılırken amaç, arazinin en optimum şekilde kullanılmasını sağlamak ve maksimum faydayı elde etmektir. Bunun için sulama, drenaj, yol ağı gibi etkenlerin yanında parselin şekli ve boyutu da önemli faktörlerdir.Çalışmada arazi toplulaştırmadan önce ve toplulaştırmadan sonraki parsel şekillerinin değerlendirmesinde, biyolojik çeşitliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan Simpson indeksinin kullanım olanakları araştırılmıştır. Bununla birlikte parsel şekillerinin değerlendirilmesinde kullanılan şekil indeksi, ortalama şekil indeksi, fractal büyüklük indeksi ve alan ağırlıklı ortalama şekil indeksleri de çalışmada değerlendirme amacıyla kullanılmıştır.
In our country, land consolidation studies have been made since 1961. The aim of land consolidation studies is providing the optimum use of land and maximum benefit from it. Besides the factors such as irrigation, drainage, road network the shape and size of land are important factors.In the study the evaluation of shape of the land before and after land consolidation. While evaluating; Simpson index, shape index, fractal dimension index, mean shape index and area-weighted mean shape index are used which are used in biological diversity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2548
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340053.pdf943.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons