Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2527
Title: Bursa ilinde gıda sanayinde ISO 22000 kalite uygulamaları
Other Titles: ISO 22000 quality applications food industry in Bursa
Authors: Vural, Hasan
Cihangir, Perihan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: HACCP: Gıda güvenliği
ISO 22000: 2005 2017
HACCP; Food safety
Issue Date: 29-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihangir, P. (2017). Bursa ilinde gıda sanayinde ISO 22000 kalite uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bilgi, teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler toplumları her geçen gün yeni gelişimlerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Kalite ise bu gelişimde en belirgin yere sahiptir. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun kaliteli mal ve hizmet üretiminin sağlanması pazarlanması ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm kademeleri kapsayan sürekli yenilenmeyi kapsayan kalite yönetim ve kalite güvence sistemlerinin uygulanmasıyla gerçekleşmektedir. ISO 22000:2005 gıda zincirinde yer alan kuruluşlar için şartlar standardı yayınlanmıştır. ISO 22000: 2005, gıda zincirinde yer alan kuruluşlarda, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik tehditleri kontrol altına almak yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sisteminin Bursa da bulunan gıda firmalarında uygulanması araştırmasının yapılmasına yöneliktir.
Developments in information, technology and communication push societies into an economic race where new evolutions are increasing every day. Quality is the most prominent in these developments. Quality; which includes provision of quality goods and services to meet customer expectations and needs, marketing and continuous renewal including all stages until after-sales services takes place with management and quality assurance systems. The standards for ISO 22000: 2005 are published for the organizations involved in the food chain. ISO 22000: 2005 covers the requirements of the food safety management system in organizations that are involved in the food chain to ensure that food is safe at the time of consumption and that it is capable of controlling threats to food safety. The aim of this study is to carry out a research on the application of ISO 22000 Food Safety Management System in food companies in Bursa province.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2527
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496121.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons