Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2525
Title: Bazı klon anaçlar üzerine aşılı vişne çeşitlerinin büyüme ve gelişme performanslarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of the growth and development performances of sour cherry cultivars grafted on some clonal rootstocks
Authors: Ertürk, Ümran
Koşar, Mevlüt Batuhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Prunus cerasus
Klon anaçlar
Büyüme performansı
Verimlilik
Issue Date: 25-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koşar, M. B. (2017). Bazı klon anaçlar üzerine aşılı vişne çeşitlerinin büyüme ve gelişme performanslarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bazı klon anaçlar üzerine aşılı vişne çeşitlerinin büyüme-gelişme performansları ve meyve kalite özellikleri incelenmiştir. Araştırmada CAB 6P, PHL-C, Piku 3, SL 64, MaxMa 14 anaçları üzerine aşılı Kütahya çeşidi; CAB 6P ve PHL-C anaçları üzerine aşılı Montmorency çeşidi; Piku 3 ve MaxMa 14 anaçları üzerine aşılı Early Richmond çeşidi kullanılmıştır. Anaç-çeşit kombinasyonlarında büyüme-gelişme döneminin başlaması ile birlikte fenolojik gelişme dönemleri kaydedilmiştir. Araştırmada anaçların, çeşitlerin büyüme-gelişmelerine etkilerine ek olarak, verim ve verim etkinliği ve pomolojik özellikleri üzerine etkisi belirlenmiştir. Piku 3 anacı Kütahya ve Early Richmond çeşitlerinde çiçeklenmeyi öne almıştır. Anaçların, Montmorency çeşidinde çiçeklenme ve hasat tarihleri üzerine etkisi benzer olmuştur. Büyüme-gelişme özellikleri bakımından Kütahya ve Montmorency çeşitlerinde genel olarak CAB 6P anacı diğer anaçlara göre daha kuvvetli ağaçlar oluşturmuştur. Early Richmond çeşidinde ise anaçlar benzer büyüme-gelişme performansı göstermişlerdir. Anaç-çeşit kombinasyonlarında anaçların verim miktarı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Kütahya ve Montmorency çeşitlerinde verim miktarı bakımından CAB 6P anacı daha yüksek değerler verirken, Early Richmond çeşidinde MaxMa 14 anacı daha yüksek değerler vermiştir. Kütahya ve Montmorency çeşitlerinde anaçların meyve ağırlığı ve meyve boyutu üzerine etkisi önemli bulunmuştur. Kütahya çeşidinde CAB 6P anacının meyve ağırlığı ve meyve boyutunu üzerine etkisi olumlu olurken, MaxMa 14 anacı daha düşük değerler vermiştir. Montmorency çeşidinde CAB 6P anacı meyve ağırlığı, boyutu ve ikiz meyve oranı (% 21,49) bakımından PHL-C anacından daha yüksek sonuçlar vermiştir. Çalışmada tüm anaç-çeşit kombinasyonlarında anaçların, et/çekirdek oranı ve SÇKM miktarı üzerine etkisi önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak, tüm parametreler iki yıllık verilere göre değerlendirildiğinde, çalışmanın yapıldığı koşullarda Kütahya ve Montmorency çeşitlerinde CAB 6P anacının diğer anaçlara göre daha iyi performans gösterdiği, Early Richmond çeşidinde ise anaçların belirgin bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
In this study the growth-development performances and fruit quality charateristics of sour cherry cultivars grafted on some clonal rootstocks were investigated. The materials investigated were Kütahya cultivar grafted on CAB 6P, PHL-C, Piku 3, SL 64 and MaxMa 14 rootstocks; Montmorency cultivar grafted on CAB 6P and PHL-C rootstocks; Early Richmond cultivar grafted on Piku 3 and MaxMa 14 rootstocks. In rootstock-cultivar combinations, phenological development stage were recorded starting along with growth-development season. In addition of rootstocks' effects on growth-development charachteristics, yield and yield effciency and pomological charaterisctics were also studied. Piku 3 rootstock induced early blooming in Kutahya and Early Richmond cultivars. For Montmorency cultivar's blooming time and harvest time have been determined similar among all rootstocks. In general CAB 6P rootstock provide more vigorous tree for Kütahya and Montmorency cultivars regarding growth-devolopment characteristic. There were no difference between rootstocks for growth-devolopment performance in Early Richmond cultivar. There is a significant difference among rootstocks on yields. In terms of yields, a higher value was recorded on CAB 6P rootstock for Kutahya and Montmorency cultivars while MaxMa 14 rootstock was the highest for Early Richmond cultivar. There was a significant difference founded on fruit weight and size among rootstocks for Kutahya and Montmorency cultivars. For Kutahya cultivar, CAB 6P rootstock showed a tendency to induce higher fruit weight and size whereas MaxMa 14 rootstock induce lower fruit weight and size. In respect to fruit weight, size and double fruit rate (21,49%) CAB 6P rootstock induce higher value than PHL-C rootstock for Montmorency cultivar. As a result of statistical analysis, it was determined that the rootstocks used in the study did not create any significant differences on flesh/stone rate and soluble solids content (SSC). As a result, when all parameters evaluated for two years' data, CAB 6P rootstocks showed better performance than other rootstocks for Kutahya and Montmorency cultivars while there is no significant difference for Early Richmond between rootstocks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2525
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497228.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons