Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2522
Başlık: N-boyutlu öklid uzaylarında rotasyon yüzeylerinin bir karakterizasyonu
Diğer Başlıklar: A characterization of rotation surfaces in n-dimensional euclidean spaces
Yazarlar: Arslan, Kadri
Kosova, Didem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dönel yüzey
Rotasyon yüzeyi
Beltrami yüzeyi
Surface of revolution
Rotational surface
Beltrami surface
Yayın Tarihi: 2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kosova, D. (2017). N-boyutlu öklid uzaylarında rotasyon yüzeylerinin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmanın amacı R^n deki rotasyon yüzeylerinin bir sınıflandırmasını vermektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde sonraki bölümde kullanılacak olan temel kavramlar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde R^n deki rotasyon yüzeyleri ve bunların bir karakterizasyonu verilmiştir. Sırasıyla R^3 , R^4 ve R^n deki rotasyonel yüzeyler ile ilgili orijinal sonuçlar ve bazı örnekler verilmiştir.
The aim of this thesis is to give a characterizations of rotation surfaces in R^n. This thesis consist of three chapters. Firs chapter is introduction. Second chapter consist of some basic definitions and theorems which will be use in the other chapters. In the third chapter of rotation surfaces in R^n are considered. Especially, in R^3 , R^4 and R^n some orijinal results and examples are obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2522
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
496120.pdf2.24 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons