Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2522
Title: N-boyutlu öklid uzaylarında rotasyon yüzeylerinin bir karakterizasyonu
Other Titles: A characterization of rotation surfaces in n-dimensional euclidean spaces
Authors: Arslan, Kadri
Kosova, Didem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Dönel yüzey
Rotasyon yüzeyi
Beltrami yüzeyi
Surface of revolution
Rotational surface
Beltrami surface
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kosova, D. (2017). N-boyutlu öklid uzaylarında rotasyon yüzeylerinin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı R^n deki rotasyon yüzeylerinin bir sınıflandırmasını vermektir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde sonraki bölümde kullanılacak olan temel kavramlar ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde R^n deki rotasyon yüzeyleri ve bunların bir karakterizasyonu verilmiştir. Sırasıyla R^3 , R^4 ve R^n deki rotasyonel yüzeyler ile ilgili orijinal sonuçlar ve bazı örnekler verilmiştir.
The aim of this thesis is to give a characterizations of rotation surfaces in R^n. This thesis consist of three chapters. Firs chapter is introduction. Second chapter consist of some basic definitions and theorems which will be use in the other chapters. In the third chapter of rotation surfaces in R^n are considered. Especially, in R^3 , R^4 and R^n some orijinal results and examples are obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2522
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496120.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons