Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2452
Title: Naftalin asitik asit (NAA)'in fenton yöntemleri ile gideriminin araştırılması
Other Titles: Investigation of naphthaleneacetic acid removal by fenton processes
Authors: Solmaz, Seval K. A.
Ataş, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Naftalin asitik asit
İleri oksidasyon yöntemleri
Fenton prosesi
Fenton-benzeri prosesi
KOİ giderimi
Naphthaleneacetic acid
Advanced oxidation processes
Fenton process
Fenton-like process
COD removal
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ataş, İ. (2012). Naftalin asitik asit (NAA)'in fenton yöntemleri ile gideriminin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında, bir tür bitki gelişim düzenleyici (BGD) olan Naftalin asetik asitin ileri oksidasyon yöntemleri (İOY) olan Fenton ve Fenton-benzeri prosesleri ile giderimi araştırılmıştır. Yapılan çalışmada pH, demir iyonu konsantrasyonları (Fe+2 ve Fe+3) ve hidrojen peroksit parametrelerinin optimum değerleri tespit edilerek KOİ, TOK ve NAA ölçümleri gerçekleştirilmiştir.Fenton prosesinde en iyi giderim verimleri; pH=3, Fe+2=0,5 mM ve H2O2=2 mM dozlarında elde edilmiştir. Bu dozlardaki KOİ, TOK ve NAA giderimleri için elde edilen verimler sırasıyla; %75, %31 ve %100 olarak belirlenmiştir. Fenton-benzeri prosesinde elde edilen optimum şartlar ise; pH=3, Fe+3=0,5 mM ve H2O2=2 mM olarak bulunmuştur. Bu dozlardaki KOİ, TOK ve NAA giderim verimler sırasıyla; %73, %39 ve %100 olarak belirlenmiştir.Uygulanan arıtma teknikleri birbiriyle karşılaştırıldığında elde edilen giderim verimleri bakımından her iki prosesin benzer NAA, KOİ ve TOK giderimi sağladığı tespit edilmiştir.
In this study, Fenton and Fenton-Like processes, which are various advanced oxidation processes (AOP), were applied to investigate the removal of a type of plant growth regulator, Naphthaleneacetic Acid (NAA). The experimental study was performed searching optimum values of pH, H2O2 and Fe ions (Fe+2 and Fe+3) concentrations and then COD, TOC and NAA measurements were applied. Maximum removal efficiencies were obtained at; pH=3, Fe+2=0,5 mM ve H2O2=2 mM doses for Fenton process. COD, TOC and NAA removal efficiency were %75, %31 ve %100, respectively. For Fenton-Like process highest removal efficiencies were obtained at; pH=3, Fe+3=0,5 mM ve H2O2=2 mM doses. COD, TOC and NAA removal efficiency were %73, %39 ve %100, respectively. As a result of experiments, both of AOP’s were compared in terms of NAA, COD and TOC removal efficiencies, each of AOP’s reached similar removal rate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2452
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313476.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons