Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2250
Title: Madeni yağla çeşitli oranlarda kirlenmiş bir toprakta azot formlarının zamana bağlı değişimi
Other Titles: Time-dependent variations of nitrogen forms in a soil contaminated with different doses of mineral oil
Authors: Başkaya, Hüseyin Savaş
Şen, Neşe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Toprak
Madeni yağ kirliliği
Toplam azot
Hidroliz olabilir azot formları
Soil
Mineral oil pollution
Total nitrogen
Hydrolysable nitrogen forms
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, N. (2012). Madeni yağla çeşitli oranlarda kirlenmiş bir toprakta azot formlarının zamana bağlı değişimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeşitli oranlarda madeni yağ ile kirletilmiş bir toprakta azot formlarının zamana bağlı değişimi incelenmiştir. Madeni yağ kirliliği uzun vadede ciddi çevresel zararlara neden olmaktadır. Atık yağ, organik maddece zengin toprak üst katmanında nutrientlerin yarayışlılık düzeyini etkilemekte, toprak ortamına oksijen ve suyun geçişine engel olmaktadır.Yürütülen bu çalışmada, 4 farklı dozdaki atık madeni yağ ham toprak-ham toprak + arıtma çamuru örneklerine uygulanmış ve 3 aylık bir inkübasyon çalışması yapılmıştır. İnkübasyon süresince alınan örneklerde amonyum azotu, nitrat azotu ve toplam azot ile hidroliz olabilir (HO) azot formları ( HO-amino azotu, HO-amid azotu, HO-hegsozamin azotu, HO-rest azot) analizlenmiştir.Çalışma sonuçları mineral yağ içeren topraklardaki toplam azot konsantrasyonlarının inkübasyon süresince azaldığını göstermektedir. Yağ dozunun yüksek olduğu örneklerde azot mineralizasyonu ve nitrifikasyon proseslerinin özellikle ilerleyen inkübasyon dönemlerinde inhibe olduğu belirlenmiştir. Hidroliz olabilir azot fraksiyonlarının belirlenen konsantrasyonlarının HO-amino azotu > HO-amid azotu > HO-rest azot > HO-hegsozamin azotu şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Hidroliz olabilir azot fraksiyonlarının toplam azot içerisindeki oranları % 94 - 96 olarak bulunmuştur.
In this study, time-dependent variations of nitrogen forms in a soil contaminated with different doses of mineral oil was investigated. Waste mineral oil pollution causes serious environmental damages in long term. It affects the availability of nutrients in top layer of soil which is rich in organic matter and prevents the entrance of water and oxygen to the soil.In this study, four different mineral oil doses were amended to soil- soil+ wastewater sludge samples and then an incubation study was performed during a period of three months. Ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, total nitrogen and hydrolysable (H) nitrogen forms (H-amino nitrogen, H-amide nitrogen, H-heksozamine nitrogen, H-rest nitrogen) were analysed in samples.The results of the study indicated that total nitrogen concentrations in mineral oil containing soils were decreased during the incubation period. It is determined that nitrogen mineralization and nitrification processes were inhibited in soils contaminated with high doses of mineral oil especially during the late period of incubation. The magnitude of hydrolysable nitrogen forms was found to be as H-amino nitrogen > H-amide nitrogen > H-rest nitrogen > H-heksozamine nitrogen. It was found that the percentages of hydrolysable nitrogen in total nitrogen varied between 94 % and 96 %.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2250
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313468.pdf33.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons