Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2157
Title: Bankacılık krizleri ve Türkiye örneği
Other Titles: Banking crises and Turkish case
Authors: Aklan, Nejla Adanur
Sertkaya, Burak
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Kriz
Türk bankacılık sektörü
Regülasyon
Crisis
Turkish banking sector
Regulation
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sertkaya, B. (2012). Bankacılık krizleri ve Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık Sektörünün, 2001 krizi ile son küresel krizden ne derece etkilendiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda bankacılık sektörünün her iki krizden etkilenme derecesi tartışılmıştır. 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz ülke ekonomilerini birçok açıdan etkilemiştir. Türkiye ekonomisi de hiç şüphesiz bu krizden etkilenmiştir. Fakat Türkiye ekonomisi 2001 krizinden sonra bankacılık sektöründe bir dizi düzenleme yapmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 2001 krizinin ardından uygulamaya konulan yeniden yapılandırma programı ile bankacılık sektörü daha sağlam bir yapıya kavuşmuştur. Sektör 2001 krizindeki gibi olumsuz sonuçlar yaşamamıştır. Sektörün aktif yapısı ve karlılığı bozulmamıştır.
The aim of this study is to show the effects of 2001 crisis and 2008 global financial crisis on Turkish banking sector. In this context, Impact levels of both of the crisis on the banking sector are discussed.The global financial crisis in 2008 has affected economies of countries in many aspects. Turkey's economy was definitely affected by this crisis. But several regulations concerned banking sector have been made in Turkish economy after the 2001 crisis. With regard to the results of this study, banking system got a stronger structure by the restructuring program that has put into effect after 2001. The sector has not experienced any negative consequences, such as the crisis in 2001. Asset structure and profitability of the sector have not been distorted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2157
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319615.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons