Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2144
Title: 3T MRI tarayıcıda Ag/AgCl elektrotların ısınma etkisi üzerine MR termografi ve benzetim çalışması
Other Titles: Simulation and MRI thermography study of the heating effects on Ag/AgCl electrodes in 3T MRI scanner
Authors: Akay, Cengiz
Kepceğlu, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: SAR
FDTD
PRF
EPI
MR Termometre
Ag/AgCl Elektrot
Fantom
3T MRI
EEG/fMRI
MR Thermometry
Ag/AgCl Electrode
Phantom
Issue Date: 26-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kepceoğlu, A. (2012). 3T MRI tarayıcıda Ag/AgCl elektrotların ısınma etkisi üzerine MR termografi ve benzetim çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada amaç, EEG/fMRI'de kullanılan fantom üzerine yerleştirilmiş iki farklı tip Ag/AgCl elektrotların (ilki 1,5mm-sıkıştırılabilir güvenlik soketi ve 150cm uzun ömürlü kablolu B10-S-150 Ag/AgCl sintere edilmiş halka elektrot ve ikincisi, 100cm light-duty leadwire ve 1,5mm-touchproof güvenlik soketi ve sensöre yakın noktada 5 kOhm değerinde direnç bulunan B12-LS-100 Ag/AgCl sintere edilmiş FE-elektrot) ısınma etkilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda önce FDTD programı (XFDTD, REMCOM Co., State College, PA) ile fantomda soğrulan güç hesaplanmıştır. Daha sonra 3T Siemens Trio (Erlangen, Germany) MRI cihazında EPI (ep2d_seg/ ep_seg_fid) sekansında 60 dakika taranmış ve elde edilen görüntülerden fantomdaki sıcaklık değişimi hesaplanmıştır. İstatistiksel olarak bu sonuçlar karşılaştırılmış ve sonucunda Ag/AgCl sintere edilmiş pin elektrotun (B12-LS-100) EEG/fMRI'de kullanılmasının daha iyi olduğu ve daha az ısınmaya yol açacağı belirlenmiştir.
The aim of this study is investigate the heating effects on the two different types of Ag/AgCl electrodes (the first B10-S-150 Ag/AgCl sintered ring electrode with 1,5mm-touchproof safety socket and 150cm heavy-duty lead wire and the second, B12-LS-100 Ag/AgCl sintered FE-electrode with 100cm light-duty lead wire and 1,5mm-touchproof safety socket with 5 kΩ resistor near sensor) mounted on the surface of the phantom, used in EEG/fMRI. For this purpose, firstly RF deposited power has been simulated using FDTD method (XFDTD, REMCOM Co., State College, PA). Then, phantom scanned in 3T Siemens Trio (Erlangen, Germany) MRI scanner with EPI (ep2d_seg/ ep_seg_fid) sequence for 60 minute and temperature change has been calculated using obtained images. These results are compared statistically and it is obtained that Ag/AgCl Pin electrode (B12-LS-100) is better to be use in EEG/fMRI for reducing temperature increase.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2144
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313467.pdf2.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons