Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2131
Title: Petrol fiyatlarının Kazakistan ekonomisi üzerine etkileri
Other Titles: Impact of oil price on economy of Kazakhstan
Authors: Ölmezoğulları, Nalan
Aldibekova, Gulnaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Dünya petrol piyasası
Kazakistan petrol piyasası
Petrol üretimi ve rezervleri
Kazakistan’ın makroekonomik göstergeleri
Global oil market
Oil production and reserves
Macroeconomic indicators of Kazakhstan
Kazakhstan oil market
Issue Date: 7-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aldibekova, G. (2018). Petrol fiyatlarının Kazakistan ekonomisi üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Petrol fiyatları, hem dünya hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Petrol fiyatlarının tahminleri yatırım projelerinin ve devlet bütçesinin oluşturulmasındaki temel göstergelerden birisidir. Fiyat artışı veya düşüşü ile oluşan fiyatlardaki değişiklik petrol ihraç ve ithal eden ülkeleri farklı şekillerde etkilemektedir. Bu çalışmada petrolün özellikleri, dünya petrol piyasasının eğilimi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların dünya ekonomisi ve özellikle Kazakistan makroekonomik göstergeleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Oil prices are considered as an important factor for both the world and national economy. Estimates of oil prices are one of the key indicators of the investment project and the state budget. The increase or decrease of oil price affects the countries that export and import oil in different ways. In this study, we reviewed the characteristics of oil, the trends in the world oil market, the impact of oil price fluctuations on the world economy and especially on the macroeconomic indicators of Kazakhstan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2131
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531104.pdf5.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons