Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2040
Başlık: Yünlü kumaşta oksijen plazma uygulaması sonrası kalıcılığın araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of durability after oxygen plasma application on wool fabric
Yazarlar: Kut, Dilek
Kılınç, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Plazma etkisinin kalıcılığı
Yün kumaş
Oksijen
Durability of plasma effect
Wool
Oxygen
Yayın Tarihi: 30-Haz-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kılınç, M. (2015). Yünlü kumaşta oksijen plazma uygulaması sonrası kalıcılığın araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Özet: Günümüzde endüstri dallarındaki firmalar daha az su, kimyasal ve enerji tüketimi sağlayan yenilikçi sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Tekstil endüstrisinde çok kimyasal ve su tüketimi olan bir sektördür. Tekstil endüstrisinde geleneksel sistemlerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak amacı ile yirminci yüzyılda yenilikçi sistemler ortaya çıkmıştır. Bu sistemlerden bir tanesi de plazma uygulamasıdır. Plazma uygulamaları daha az enerji, su ve kimyasal madde tüketimine ihtiyaç duyulan çevre dostu bir sistemdir. Plazma uygulamaları ile tekstil mamulüne su ve yağ iticilik, ıslanabilirlik, keçeleşmezlik, güç tutuşurluk, boyanabilirlik, antimikrobiyal özellikler kazandırılabilmektedir. Ancak Plazma teknolojisinin tekstil sektöründe uygulamasında kurulum maliyetinin yüksek olması, uygulamanın sürekli bir sistem olmaması ve plazma etkinliğinin zamanla kaybolması problemleri ile karşılaşılmaktadır. Tez çalışmamın amacı tekstil ürünlerinde plazma uygulamaları sonrası plazma etkisinin kaybının araştırılmasıdır.
Nowadays ,companies in industry needs innovative systems, which consumes less water, chemical and energy. Textile Industry is a sector, that consume many chemical and water. In order to eliminate the disadvantage of the traditional system in the textile industry innovative systems have emerged in the twentieth century. One of these systems is plasma applications. Plasma applications consume less energy, water and chemical and is environmentally friendly system. Textile products can be gained water and oil repellency, wettability, antifelting , flame retardancy, discoloration and antimicrobial properties by plasma applications. However, the high cost of investments in the application of plasma technology in the textile sector, the lack of a permanent system of application and the loss of plasma activity over time are faced with problems in the plasma application. The purpose of the thesis was to investigate loss of plasma effect after plasma applications in textile products.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2040
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
406493.pdf2.82 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons