Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2039
Title: Haberleşme uydularında kullanılan elektrik-elektronik komponentlerdeki dielektrik malzemelerinin yaşlanmasının analizi ve modellenmesi
Other Titles: The analysis and modelling for the aging of dielectric materials in the electrical-electronical components used in communication satellites
Authors: Yılmaz, Güneş
Karanfil, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Uzay radyasyonu
Dielektrik malzeme
Yaşlanma
Space radiation
Dielectric materials
Aging
Issue Date: 23-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karanfil, U. (2015). Haberleşme uydularında kullanılan elektrik-elektronik komponentlerdeki dielektrik malzemelerinin yaşlanmasının analizi ve modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok araştırma uydu sistemlerinde yaşanan problemlerin büyük çoğunluğunun radyasyon ortamından kaynaklandığını göstermiştir. Uzayda yapılacak olan görevler için uzay ortamı ve görev süresi iyi belirlenerek malzeme ve elektronik komponent seçiminin bu şartlara dayanacak şekilde yapılması gerekmektedir. Malzemelerin zorlu koşullara dayanabilmesi de ancak uzay ortamındaki şartların laboratuvar ortamında oluşturulabilmesine bağlıdır. Uzay faaliyetlerinin son zamanlarda ülkemizde artış göstermesi bu tarz çalışmalara olan ihtiyacı kaçınılmaz kılmıştır. Bu tez çalışmasında uzay radyasyon ortamı tanımlanmış, uzay sistemlerinde kullanılan bazı dielektrik malzemelerin radyasyon ile yaşlandırıldığında nasıl etkilendiği MATLAB programında simüle edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışma süresince uzay radyasyon ortamı ile ilgili hazırlanmış tezler, yüksek indeksli dergilerde yayınlanan makaleler, dielektrik malzemeleri üreten firmaların patentleri ve bu malzemelerin teknik özellikleri incelenmiştir.
According to lots of analysis, significant portion of problems in satellite systems are due to the radiation environment. For space mission, space environment and duty period should be well-defined. Selection of materials and electronic components must be resist these conditions. Therefore, space environment conditions should be created properly in the laboratory. Recently increase of space activities in our country has made inevitable the need this type of work.In this thesis space radiation environment is defined and aging effect on dielectric materials which are used in space system are analyzed and simulated using MATLAB. During this study, published theses in the field of space radiation environment, high-indexed journals, granted patents was examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2039
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406492.pdf3.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons