Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1784
Title: Çeşitli ultraviyole koruyucu maddelerin genotoksik ve sitotoksik etkilerinin sağlıklı hücre kültüründe saptanması
Other Titles: Investigation of the cytotoxic and genotoxic effects of some sunscreen compounds on healthy cell culture
Authors: Çinkılıç, Nilüfer
Sevinç, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: UV
CCD-1094Sk deri fibroblast hücreleri
Avobenzon
Oktokrilen
Komet
Sitotoksisite
Genotoksisite
Avobenzone
Octocrylene
Comet
Cytotoxicity
CCD-1094Sk skin fibroblasts cells
Issue Date: 13-May-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevinç, D. (2014). Çeşitli ultraviyole koruyucu maddelerin genotoksik ve sitotoksik etkilerinin sağlıklı hücre kültüründe saptanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan bu çalışmada güneş kremlerinde bulunan avobenzon ve oktokrilen UV koruyucularının CCD-1094Sk insan sağlıklı deri fibroblast hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik etkileri XTT formazan boyama ve tek hücre jel elektroforez (Komet) testi ile araştırılmıştır. Tez çalışmasında avobenzonun ve oktokrilenin sağlıklı hücre hattı üzerinde tek başlarına oluşturdukları sitotoksik etkiyi belirlemek için XTT testi uygulanmıştır. Sağlıklı insan deri fibroblastları (SF); 32 ile 800 µM arasında değişen dozlarda avobenzon ve 130 ile 6500 µM arasında değişen dozlarda oktokrilen UV koruyucularına maruz bırakılmış ve hücrelerin canlılık eğrileri hazırlanmıştır. Uygulanan test sonucunda avobenzonun IC50 dozu 100,2 µM, oktokrilenin IC50 dozu 1390,95 µM olarak belirlendi. Bulunan IC50 sonuçlarına dayanarak genotoksisite testinde kullanılacak avobenzon ve oktokrilenin IC50, IC25 VE IC12,5 olmak üzere üç farklı dozu seçilmiştir. Genotoksik etkileri belirlemek amacıyla kullanılan komet testi sonucunda avobenzonun iki yüksek dozunda DNA hasar oranını anlamlı arttırdığı, oktokrilenin de kullanılan üç dozunda da DNA hasar oranını arttırdığı ve avobenzon ile oktokrilenin kombinlenmesi durumunda tek başlarına oluşturduklarına kıyasla anlamlı oranda DNA hasarı oluşturdukları saptanmıştır. Sonuç olarak avobenzon ve oktokrilenin güneş koruyuculardaki güvenli kullanımını sağlayabilmek için bu kimyasalların insandaki etkilerinin daha ileri in vivo ve in vitro genotoksisite test yöntemleri ile değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
This study investigated the cytotoxic and genotoxic effects of avobenzone and octocrylene in sunscreen formulations alone or in combination on CCD-1094Sk human healthy skin fibroblast cells using XTT formazan dye and single cell gel electrophoresis (Comet) assay. In this thesis; the XTT test was performed to determine the cytotoxic effect of avobenzone and octocrylene. For cytotoxicity assays, CCD-1094Sk human healthy skin fibroblast cells (SF) exposed to several doses of avobenzone (32 to 800 µM) and octocrylene (130 to 6500 μM) and survival curves were prepared. IC50 dose of avobenzone was found as 100.2 µM and octocrylene was found as 1390.95 µM with XTT assay. According to results of XTT assay, IC50, IC25 and IC12,5 doses of avobenzone and octocrylene used in genotoxicity testing. We found the genotoxic effects in the comet assay at the two higher doses of avobenzone and the three doses of octocrylene. They both increased the rate of DNA damage significantly compared with control groups. Avobenzon plus octocrylene combination treatment increased the level of DNA damage when compared with single avobenzone or octocrylene treatments in comet assay. In conclusion UVA filter avobenzon and UVB filter octocrylene are widely used in sunscreen formulations however their possible cytotoxic and genotoxic effects on human should be determine further in vivo and in vitro genotoxicity test methods.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1784
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373841.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons