Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1731
Title: Dairesel bükülmüş optik fiberli sensörlerin incelenmesi ve bir sensör tasarımı
Other Titles: Analysis of circular bended optical fiber sensors and a sensor design
Authors: Yılmaz, Güneş
Sezer, Taner
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plastik optik fiber
Mikro bükülme
Basınç ve hareket algılayıcı optik fiber sensörler
Plastic optical fiber
Micro bending
Pressure and motion sensing optical fiber sensors
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, T. (2016). Dairesel bükülmüş optik fiberli sensörlerin incelenmesi ve bir sensör tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde optik fiber kullanımı yaygınlaştırmıştır. İlk olarak haberleşme alanında kullanılan optik fiber, zaman içerisinde aydınlatma ve sensör teknolojileri gibi farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Plastik optik fiberin üretimi ile maliyetler azalmış ve optik fiber kullanımı artmıştır. Mikro bükülme tekniğiyle çalışan sensörler hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Optik fiber sensörlerin yapısının esnek olması, manyetik ortamda çalışabilmesi ve maliyetinin düşük olması optik fiber sensörlere olan ilgiyi arttırmıştır. Bu tez çalışmasında optik fiberin mikro bükülmelere verdiği tepki araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre sensör tasarımı yapılmıştır. Mikro bükülmelerin ortaya çıkardığı zayıflamalar kullanılarak sensör tasarlanmıştır. Optik fiber sensörlerin test sonuçlarının yorumlanabilmesi için LabVIEW programı ile algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım test sonuçlarının izlenmesini ve kaydedilmesini sağlar.
Optical fiber is commonly used in technology due to recent technology improvements. Optical fiber initially is used in the field of communication and afterwards, started to be to used in illumination and sensor technology. Since the plastic optical fiber is launched, manufacturing costs are diminished and usage of optical fiber is increased. Meanwhile, number of study has been done for micro bending effects. The optical fiber sensors composition flexibility, ability of working in magnetic conditions and low manufacturing cost advantages increased to interest of using them in other technology fields. In this thesis, the reaction of optical fiber against micro bending has been investigated. According to test results a new sensor designed depends on micro bending loss effects. LabVIEW program algorithm is developed to evaluate the test results. With this new program test results are able to be evaluated and recorded.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1731
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426032.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons