Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/16693
Title: Küreselleşme sorunu "ötekilik" ve "karşı-ötekilik"
Other Titles: Problem of globalisation "otherness" and "contra-otherness"
Authors: Akdemir, Müslim
Keywords: Küreselleşme
Batılı olmayan
Ötekilik
Karşı-ötekilik
Yerellik
Batılı
Globalisation
Locality
Otherness
Contra-otherness
Western
non-Western
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdemir, M. (2006). "Küreselleşme sorunu "ötekilik" ve "karşı-ötekilik" ". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 7, 50-57.
Abstract: Küreselleşen dünyanın önerdiği farklılıkların birlikteliği fikri uygarlıklar arası işbirliğini sağlayacak yerde çatışmaları ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeni Batı düşüncesinin belirlediği tarihsellik üzerine bu bakış açılarının oturmuş olmasıdır. Batılı toplumlar, kendilerini korumak amacıyla "öteki"ni üretmiştir. Bu durum Batılı olmayan toplumlarda ise "öteki" olmanın getirdiği kompleksle bir savunma mekanizmasına dönüşerek karşı-ötekilik" yaratmıştır.
The idea of the unity of nations propased by the globalisation of the world has brought about conflicts instead providing international cooperation. The reason for this was that these views turned into speech based on the “historicness”" determined by the Western societies. Western societies created the concept of "otherness" in order to save (protect) themselves. This has brought about the concept of "contra-otherness" in non-Western societies due to their defence mechanism formed by the complex about being "other".
URI: http://hdl.handle.net/11452/16693
ISSN: 1303-4251
Appears in Collections:2006 Güz Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006_7_5.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons