Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1630
Title: İletken bikomponent iplik üretimi
Other Titles: Conductive bicomponent yarn production
Authors: Ulcay, Yusuf
Tural, Rümeysa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Baryum titanat
Bikomponent iplik
İletkenlik
Elektromanyetik kalkanlama
Barium titanate
Bicomponent yarn
Conductivity
Electromagnetic shielding
Issue Date: 2-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tural, R. (2014). İletken bikomponent iplik üretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, iletken özellikte bikomponent poliester iplik üretilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle, iç malzemede baryum titanat masterbatch katkısı, dışta poliester kullanılarak üç farklı katkı oranıyla poliester iplik üretimi yapılmıştır. Kullanılan katkı oranının elektriksel iletkenliğe ve iplik mukavemetine etkisi incelenmiştir. Katkı oranı arttıkça elektriksel iletkenliğin arttığı, iplik mukavemetinin standart poliester ipliğe göre düştüğü tespit edilmiş, istatiksel analizle de doğrulanmıştır. Üretilen ipliklerden tek iplik çorap örme makinesinde iki farklı sıklıkta yüzeyler üretilmiştir. Yüzeylerin elektromanyetik kalkanlama etkinliği ölçülmüştür. Katkı oranının ve kumaş sıklığının elektromanyetik kalkanlamaya etkisi incelenmiştir. Aynı sıklıktaki kumaşı kendi içinde kıyasladığımızda katkı oranının artması elektromanyetik kalkanlama etkinliğinde anlamlı etkiye neden olmamıştır. Sıkı olan kumaş daha yüksek kalkanlama etkinliği göstermiştir. Ayrıca en yüksek katkı oranıyla üretilen iplikten örülen kumaşa tekrarlı yıkamalar yapılmıştır. Yıkama sayısı arttıkça elektriksel iletkenlik azalmıştır.
In this thesis, it was aimed to produce conductive bicomponent polyester yarn. Firstly, polyester yarn was achieved by using three different ratio of conductive barium titanate material at core and polyester polimer at sheath by spinning process. The effect of using conductive barium titanate inside the yarn to electrical conductivity and tenacity properties of yarn were researched. The research results shows that, increasing barium titanate in polyester yarn increases the yarn electrical conductivity by contrast with decreasing the yarn tenacity which is confirmed by statistical analyses. Knitted fabrics were obtanied from developed bicomponent yarns having two different fabric density at circular knitting machine. Ratio of barium titanate in yarn and yarn density of knittings were searched for their effect to electromagnetic shielding. When compared with the same density in the fabric, electromagnetic shielding effectiveness of the increase in contribution rates did not cause a significant effect. In addition high density knitting has also better electromagnetic shielding. Finally, effect of washing process on knittings to their electrical conductivity were examined. The electrical conductivity is decreased by increasing the number of washes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1630
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373754.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons