Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1597
Title: Yeni sentez edilen palladyum bileşiğinin kurkumin ile kombinasyonunun akciğer kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkileri
Other Titles: Cytotoxic and apoptotic effects of combination with novel synthesis palladium complex with curcumin on lung cancer cell lines
Authors: Dere, Egemen
Ulukaya, Engin
Tunç, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Apoptozis
İlaç kombinasyon tedavisi
Kurkumin
Akciğer kanseri
Apoptosis
Combination drug therapy
Curcumin
Lung cancer
Issue Date: 11-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunç, D. (2016). Yeni sentez edilen palladyum bileşiğinin kurkumin ile kombinasyonunun akciğer kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Erkeklerde kanserden ölümlerin ana nedenlerinden olan akciğer kanserinin tedavisinde yaygın olarak metal bazlı bir kemoterapötik olan cisplatin kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar, yeni sentezlenen çeşitli metal bazlı bileşiklerin de cisplatine benzer sitotoksik etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yeni metal bileşenleri yaygın olarak sentezlenmekte ve sitotoksik etkileri araştırılmaktadır. Zerdeçal (hintsafranı) bitkisinden elde edilen kurkuminin de kanser tedavisinde umut vaat edici etkiye sahip olduğu çeşitli hücre hatlarıyla yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu bilgilerin ışığında, bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Kimya bölümü tarafından sentez edilen Palladium(II) (Pd) kompleksi ile kurkumin kombinasyonunun akciğer kanseri hücre hatlarında sitotoksik etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmada, Kurkumin ve Pd(II) kombinasyonunun A549 ve H1299 akciğer kanseri hücre hatları üzerindeki apoptotik ve sitotoksik aktiviteleri araştırılmıştır. Pd(II) ve kurkumin kombinasyonunun, bu ajanların tek başına uygulandığı gruplarla kıyasla artmış sitotoksik aktivite ve apoptozise neden olduğu bulunmuştur. Bu çalışma Pd(II) kompleksi ve kurkumin kombinasyonunun, akciğer kanseri hücrelerinde apoptozisi indükleyerek sitotoksik etkiye neden olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu kombinasyon umut verici sitotoksik etkisinden dolayı akciğer kanseri tedavisi için etkili bir tedavi seçeneği olabilir.
Metal-based chemotherapeutics such as cisplatin are widely used treatment of lung cancer which is the most common cause cancer-related death in men. Recent studies demonstrated that novel metal-based compounds has strong cytotoxic activity in a similar way as cisplatin. Therefore, metal-based compounds has been synthetized and investigated their cytotoxic activies. It has been also reported curcumin, which has been derived from turmeric plant, has powerful cytotoxic effect on various cancer cell lines. In the light of these data, it has been investigated the cytotoxic effects of combination of curcumin and Pd(II) complex, which has been sythesized by Uludağ University, Department of Chemistry, against lung cancer cell lines. In this study, it has been investigated the cytotoxic and apoptotic activities of curcumin and its combination with Pd(II) complex against A549 and H1299 human lung cancer cell lines. It has been found that combination of Pd(II) complex and curcumin caused increased cytotoxic activity and apoptosis compared to single use of each agents. This study demonstrated that combination of Pd(II) complex and curcumin has enhanced cytotoxic activity resulted from the induction of apoptosis. In conclusion, the application of this combination may be regarded as a novel and effective approach for the treatment of lung cancer due to its promising cytotoxic effect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1597
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426052.pdf2.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons