Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15965
Title: XVII. yüzyılda Bursa’da emekli bir kadı: Baldırzade Oğlu Derviş Mehmed Efendi ve serveti
Other Titles: A retired Qadi in Bursa in the XVII. century: Baldırzade Oğlu Derviş Mehmed Efendi and his heritage
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Maydaer, Saadet
Keywords: Baldırzade
Bursa
İlmiye
Kadı
Ulama
Qadi
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Maydaer, S. (2008). "XVII. yüzyılda Bursa’da emekli bir kadı: Baldırzade Oğlu Derviş Mehmed Efendi ve serveti". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 569-592.
Abstract: Tereke, bir kişi öldükten sonra geride bıraktığı menkul veya gayri menkul tüm mal varlığına denir. Bunların yazıldığı belgeler ise tereke kayıtlarıdır. Bu belgeler, kişinin ölürken sahip olduğu tüm eşyaların dökümünü verdikleri için gerek o kişinin, gerekse de mensub olduğu sosyal statüdeki diğer insanların gündelik yaşamı hakkında bilgi edinmek için en önemli kaynaklardandır. Tereke defterleri, kişinin ekonomik durumunu tüm açıklığıyla gözler önüne serdikleri gibi, mirasçıları oldukları için kaydedilen aile fertleri sayesinde akrabalık ilişkilerini de ortaya koymaktadırlar. Bazen ölenin adının önüne eklenen bir sıfat, onun mesleği veya toplumsal saygınlığının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma, XVII. yüzyılda çeşitli illerde kadılık yaparken geçirdiği rahatsızlık yüzünden emekliye ayrılmak zorunda kalan Derviş Mehmed Efendi’nin terekesinden hareketle, hayatına bir ayna tutmayı ve onun sosyo-ekonomik düzeyi ile aile bağlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.
The heritage is the whole estates of a person, movable or immovable, that he/she left behind him/her after the death. The 570 records containing the information about it is called ‘heritage registers’. Because of the fact that they provide information regarding the people’s daily life, social status and socio-economic positions in the society, these records have a vital significance for a scholar. They can also clear up some moot points in the relationships of a large family. And sometimes, a title put in front a name can uncover the deceased’s profession or his/her social prestige. This work is intended to spotlight Derviş Mehmed Efendi’s -who was forced to be retired due to his ilness while fulfilling his juridical job (qaza) in various cities in 17th centurysocial life, his socio-economic level and relationships, proceeding from his heritage registers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143742
http://hdl.handle.net/11452/15965
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2008 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_20.pdf298.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons