Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1588
Başlık: Sabordinasyon ile tanımlanan harmonik fonksiyon sınıfları
Diğer Başlıklar: Classes of harmonic function defined by subordination
Yazarlar: Tokgöz, Sibel Yalçın
Çakmak, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Harmonik fonksiyon
Yalınkat fonksiyon
Sabordinasyon
Analitik fonksiyon
Harmonic function
Univalent function
Subordination
Analytic function
Yayın Tarihi: 9-May-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çakmak, S. (2018). Sabordinasyon ile tanımlanan harmonik fonksiyon sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çalışma hakkında özet bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; diğer bölümlerde kullanılacak olan bazı tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde; sabordinasyon ile tanımlanan yeni harmonik fonksiyon sınıfları tanıtıldı. Bu fonksiyon sınıfları için gerekli ve yeterli şartlar, yıldızıllık ve konvekslik yarıçapı, kompaktlık araştırıldı. Ayrıca, bu fonksiyon sınıfları için katsayı tahminleri ve distorsiyon teoremi elde edildi. Dördüncü bölümde; bulunan sonuçların tümü değerlendirildi.
This thesis consists of four chapters. Brief information about the study is given in the first chapter. In the second chapter; some of definitions and theorems which will be used later are stated. In the third chapter; new classes of harmonic functions defined with subordination are introduced. Necessary and sufficient conditions, radii of starlikeness and convexity and compactness are investigated. Furthermore, coefficients estimates, distortion theorems are obtained for these class of functions. In the fourth chapter; all obtained results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1588
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_4_2.pdf2.17 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons