Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/15790
Title: 17. yüzyıl Bursa şer’iye sicillerinin İslam aile hukuku açısından tahlili
Other Titles: Analysis of the judicial registers of Bursa (17. century) in terms of Islamic family law
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kaya, Ali
Keywords: İslâm hukuku
Aile hukuku
Osmanlı hukuku
Şer’iye sicilleri
Evlenme
Boşanma
Islamic law
Family law
Ottoman law
Judicial registers
Marriage
Divorce
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, A. (2008). "17. yüzyıl Bursa şer’iye sicillerinin İslam aile hukuku açısından tahlili". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 81-107.
Abstract: Osmanlı toplumunda hukuk sistemi olarak İslâm hukukunun uygulandığı ve hukuk ekolü olarak da Hanefî mezhebine bağlı kalındığına dair yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Yine Müslüman toplumlarda, İslâm hukukuna daha çok bağlı kalınan hukuk dalının Aile hukuku olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmamızda, Osmanlı devletinin kurulduğu bölge olan Bursa’daki mahkemelere intikal eden ve duruşması yapılıp karara bağlanan hükümlerin yer aldığı 17. yüzyıl şer’iye sicillerine ait iki defter veri tabanı olarak alınıp İslâm aile hukuku açısından tahlili yapılmıştır. Osmanlı toplumunda İslam Aile hukukuna bağlı kalınan noktalar ile farklı uygulamalar tespit edilmeye çalışılmıştır.
It is a common belief that in Ottoman society, Islamic Law was applied as the judicial system, and Hanafism was followed as the school of law. Also it is claimed that in Muslim societies the most followed kind of law is family law. In this article, we study on the two judicial registers of Bursa in where Ottoman State was founded, including some court decisions pertaining to domestic relations, and we analyse them in terms of Islamic Family Law. In this regard we try to figure out the same and different points from Islamic Family Law.
Description: Bu çalışmada Bursa şer’iyye sicillerinden a-154 ve a-155 numaralı 17. yüzyıla ait defterlerdeki mahkeme kayıtları incelenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143757
http://hdl.handle.net/11452/15790
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:2008 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_5.pdf299.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons