Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1530
Title: Derry x Yemsoy soya melezlerinin F3 generasyonunda bazı tarımsal özellikler ile yeşil ve kuru madde verimleri üzerinde araştırmalar
Other Titles: Researches on forage and dry matter yields with some agricultural properties on F3 generation of Derry x Yemsoy soybean hybrids
Authors: Açıkgöz, Esvet
Şenbek, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Soya
Glycine max. (L.) Merr.
Melez
Verim
Yeşil ot verimi
Kuru madde verimi
Soybean
Hybrid
Yield
Forage yield
Dry matter yield
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenbek, G. (2016). Derry x Yemsoy soya melezlerinin F3 generasyonunda bazı tarımsal özellikler ile yeşil ve kuru madde verimleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; Bursa ekolojik koşullarında Dery x Yemsoy soya (Glycine max. (L.) Merr.) F3 melezlerinin verim ve verim komponentlerini incelemek amacıyla 2014 yılında yürütülmüştür. Dery x Yemsoy melezlerinin F2 generasyonunda boy, yaprak ebatları, dallanma, tohum ve ot verimi yönünden seçilen 60 tek bitki ve 5 şahit çeşit (Derry, Yemsoy, Arısoy, Nova soya çeşitleri ve Ülkem yemlik börülce) karşılaştırmalı olarak denemeye alınmıştır. Tüm hat ve çeşitler, bitki boyu, dal sayısı, yaprakçık eni ve boyu, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, yaprak/sap oranı, yaprakçık oranı, sap oranı, yaprak sapı oranı, çiçek + bakla oranı, tohum verimi, biyolojik verim ve hasat indeksi yönünden incelenmiştir.
This study was conducted to investigate the forage and dry matter yields and yield components of Dery x Yemsoy soybean (Glycine max. (L.) F3 hybrids, at Bursa ecological conditions in 2014. Sixty individual plants selected in F2 generation of Derry x Yemsoy hybrids for plant height, leaflet dimensions, branching, hay and seed yield and four soybean cultivar (Derry, Yemsoy, Arısoy, Nova) and one forage cowpea (Ülkem) were tested comparatively. All soybean lines were investigated in terms of plant height, branch number, leaflet width, leaflet length, forage yield, dry matter yield, leaf/stem ratio, leaflet, stem, pedicel and flower + pod percentage, seed yield, biological yield and harvest index.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1530
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426041.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons