Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1396
Title: Hypericum adenotrichum Spach. (Hypericaceae; Clusiaceae) türünün tohum çimlenmesi üzerinde araştırmalar
Other Titles: Studies on seed germination of Hypericum adenotrichum Spach. (Hypericaceae; Clusiaceae)
Authors: Güleryüz, Gürcan
Bayrak, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Çimlenme
Dormansi
GA3
Stratifikaston
Skarifikasyon
Hypericum adenotrcihum
Germination
Dormancy
Stratification
Scarification
Issue Date: 4-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, M. (2016). Hypericum adenotrichum Spach. (Hypericaceae; Clusiaceae) türünün tohum çimlenmesi üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hypericum adenotrichum Spach. (Hypericaceae, Clusiaceae) antispasmotik, antiseptik ve yara, yanık gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi edici özelliklerinden dolayı farmakolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan Türkiye endemiği türlerden birisidir. Bu çalışmada, H. adenotrichum türünün tohum çimlenme özellikleri araştırılmıştır. Uludağ'ın alpin kuşağından toplanan H. adenotrichum tohumlarının çimlenmesi üzerinde kuru depolama (3, 9, 12 ay), soğuk uygulama (3, 6, 9, 12 ay), skarifikasyon (asitte bekletme, zımparalama), musluk suyunda bekletme, hormon uygulaması (250, 500, 1000 ppm GA3) ve farklı sıcaklık (15/10, 20/10 ve 25/15°C) ve ışık (fotoperiyod, karanlık) koşullarının etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre türün ideal çimlenme sıcaklığı 20/10°C'dir ve tohumların çimlenebilmek için ışık gereksinimi yoktur. Hypericum adenotrichum tohumları sert tohum kabuğundan kaynaklı fiziksel dormansinin yanı sıra fizyolojik dormansiye de sahiptir. Tohumların ex- situ korunmasında en etkili yol 10 dk H2SO4 + 1000 ppm GA3 uygulamasıdır. Ayrıca GA3 'in çimlenmeyi hızlıdırıcı yönde etkisi vardır. H. adenotrichum'un çimlenme gereksinimleri daha önce çalışılmamıştır ve bu çalışmadan elde edilen veriler, türün ex-situ korunmasında kullanılmak üzere tohum çimlenme fizyolojisi ile ilgili temel sonuçları sağlamaktadır.
Hypericum adenotrichum Spach. (Hypericaceae, Clusiaceae) which is endemic to Turkey is one of the commonly used species in pharmacological research because of antispasmotic, antiseptic and therapeutic features to skin ailment such as wounds and burns. In this study, seed germination characteristics of H. adenotrichum species were investigated. The effects of dry storage (3, 9, 12 month), cold stratification (3, 6, 9, 12 month), scarification (H2SO4, sanding), tap water, hormone (250, 500, 1000 ppm GA3) and different temperature (15/10, 20/10 and 25/15°C) and light (photoperiod, dark) treatments on seed germination of H. adenotrichum seeds collected from alpine zone of Uludağ were examined. According to the data obtained from the study, favorable germination temperature for H. adenotrichum is 20/10°C and no light required for the seed germination. Seeds have physical dormancy originated from hard seed coat besides of physiological dormancy. 10 min. H2SO4 + 1000 ppm GA3 treatment is the most effective way for ex-situ conservation of seeds. Also it has an accelerating effect on the germination of GA3. Germination requirements of H. adenotrichum have not been studied previously and the data obtained from this study provides main conclusions about the seed germination physiology for use in the ex-situ protection of H. adenotrichum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1396
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
455506.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons