Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13921
Title: Vahyin mahiyeti ve kültürel altyapısı
Authors: Nasr Hamd, Ebû Zeyd
Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Maşalı, Mehmet Emin
Keywords: Vahiy
Kur'ân-ı Kerim
Lisânü’l-Arab
Haber iletme
Arap-İslam kültürü
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ebû Zeyd, N. H. (1994). "Vahyin mahiyeti ve kültürel altyapısı". çev. Mehmet Emin Maşalı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 433-443.
Abstract: “Vahiy” nassın anahtar terimi kaböl edilmektedir. Zira o bir çok ayyette kendisini bu terimle niteler. Hernekadar nassın “Kur'ân”, “Zikir” ve “Kitap” gibi daha başka isimleri zikredilse de “vahiy” bütün bunları kapsamaktadır. Çünkü o, nass öncesi (cahiliyye) ve sonrası mevcut kültürde anlam ifade eden bir kavramdır. Zerkeşî olsun Suyûtî olsun Kur'ân’m isimlerini tesbitte aşırıya gitmişler ve elliden fazla isminin olduğu sonucuna varmışlar ancak onlar bunu yaparken Kur'ân’m isimleriyle sıfatlarını birbirine karıştırmışlardır. Vahiy kavramına yönelik bu analizimiz ise, nass kavramını açıklayabilmek için onun sadece “Kitap”, “Kur’ân”, “Risalef’ve “Belağ” gibi en önde gelen isimlerini konu edinecektir .
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144127
http://hdl.handle.net/11452/13921
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1994 Cilt 6 Sayı 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_6_32.pdf1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons