Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1360
Title: Siyasi tarih bağlamında Rus oryantalizminde Osmanlı algısı
Other Titles: Ottoman perception of Russian orientalism in the context of political history
Authors: Maydaer, Saadet
Gaynutdinova, Alina
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Osmanlı İmparatorluğu
Rusya
Rus oryantalizmi
Tarih
Algı
Ottoman Empire
Russia
Russian orientalism
History
Perception
Issue Date: 28-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gaynutdinova, A. (2018). Siyasi tarih bağlamında Rus oryantalizminde Osmanlı algısı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Doğu ile Batı arasında bulunan Rus Oryantalistler'in Osmanlı hakkındaki görüşleri aktarılmaya çalışılmıştır. Bu görüşü aktarırken Rus Oryantalistler'in, özellikle ataları olan Slavlar'ın Türk halklarla ilk münasebetlerinden başlayarak Osmanlı'nın çöküşüne kadar olan süreç incelenmiştir. Bu dönemde cereyan eden savaşlar, isyanlar ve ticari faaliyetler hakkında bahsedilen eserler incelenerek eserlerdeki tarihi olaylardaki ve çeşitli hadiselerdeki Osmanlı algısı çalışmamıza dahil edilmiştir. Bununla birlikte Osmanlılar hakkında çeşitli kaynaklar da kullanılarak çalışmamızda bu algının nedenleri ortaya konmaya özen gösterilmiştir. Ayrıca Osmanlılarla bizatihi münasebetleri bulunan elçilerin raporları, yazarların eserleri gibi bilgiler de tezimizde yer almaktadır.
This study conveyed the point of view of the Russian Orientalists being between East and West, about the Ottoman Empire. In conveying this view was examined the period from the first relations of the Russian Orientalists, especially the ancestors Slavs, with the Turkic peoples to the collapse of the Ottomans. Our work were examined the sources about the wars, revolts and trade activities that took place in this period, also it included the historical and others events about Ottoman perception. Together with that, we tried to identify the reasons for these views using various sources about Ottomans. In addition, in our thesis were also included the informations such as the reports of the ambassadors and the works of the writers, who had relations with the Ottomans themselves.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1360
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525731.pdf14.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons