Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1360
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaydaer, Saadet-
dc.contributor.authorGaynutdinova, Alina-
dc.date.accessioned2019-11-04T13:18:24Z-
dc.date.available2019-11-04T13:18:24Z-
dc.date.issued2018-09-28-
dc.identifier.citationGaynutdinova, A. (2018). Siyasi tarih bağlamında Rus oryantalizminde Osmanlı algısı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1360-
dc.description.abstractBu çalışmada Doğu ile Batı arasında bulunan Rus Oryantalistler'in Osmanlı hakkındaki görüşleri aktarılmaya çalışılmıştır. Bu görüşü aktarırken Rus Oryantalistler'in, özellikle ataları olan Slavlar'ın Türk halklarla ilk münasebetlerinden başlayarak Osmanlı'nın çöküşüne kadar olan süreç incelenmiştir. Bu dönemde cereyan eden savaşlar, isyanlar ve ticari faaliyetler hakkında bahsedilen eserler incelenerek eserlerdeki tarihi olaylardaki ve çeşitli hadiselerdeki Osmanlı algısı çalışmamıza dahil edilmiştir. Bununla birlikte Osmanlılar hakkında çeşitli kaynaklar da kullanılarak çalışmamızda bu algının nedenleri ortaya konmaya özen gösterilmiştir. Ayrıca Osmanlılarla bizatihi münasebetleri bulunan elçilerin raporları, yazarların eserleri gibi bilgiler de tezimizde yer almaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study conveyed the point of view of the Russian Orientalists being between East and West, about the Ottoman Empire. In conveying this view was examined the period from the first relations of the Russian Orientalists, especially the ancestors Slavs, with the Turkic peoples to the collapse of the Ottomans. Our work were examined the sources about the wars, revolts and trade activities that took place in this period, also it included the historical and others events about Ottoman perception. Together with that, we tried to identify the reasons for these views using various sources about Ottomans. In addition, in our thesis were also included the informations such as the reports of the ambassadors and the works of the writers, who had relations with the Ottomans themselves.en_US
dc.format.extentXII, 220 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOsmanlı İmparatorluğutr_TR
dc.subjectRusyatr_TR
dc.subjectRus oryantalizmitr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectOttoman Empireen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectRussian orientalismen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.titleSiyasi tarih bağlamında Rus oryantalizminde Osmanlı algısıtr_TR
dc.title.alternativeOttoman perception of Russian orientalism in the context of political historyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525731.pdf14.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons