Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13101
Title: Broylerlerde inorganik ve organik selenyum ilavesinin biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: The effects of inorganic and organic selenium supplementation on biochemical blood parameters in broilers
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Çetin, Meltem
Deniz, Gülay
Deniz, Gülay
Polat, Ümit
Yalçın, Abdullah
Keywords: Piliç
Chicken
Selenyum
Kan
Selenium
Blood
Biochemical parameters
Biyokimyasal parametreler
Issue Date: 27-Feb-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, M. vd. (2002). "Broylerlerde inorganik ve organik selenyum ilavesinin biyokimyasal kan parametreleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1-2-3), 59-63.
Abstract: Çalışmada 30 adet günlük Avian Farms broyler erkek civciv materyal olarak kullanıldı. Kontrol, deneme 1 ve deneme 2 olmak üzere 3 gruba ayrılan hayvanlar sırasıyla selenyum katılmayan, 0.3 ppm inorganik Se (sodyumselenit) ve 0.3 ppm organik Se (Sel-Plex 50) katılan rasyonla 42 gün beslendi. Deneme sonunda kesim esnasında alınan kanlarda glukoz, kolesterol, toplam protein, üre, ürik asit, sodyum (Na), potasyum (K), klor (Cl), inorganik fosfor (İP) düzeyleri ve aspartat amino transferaz (AST) ve gama glutamil transpeptidaz (GGT) enzimi aktiviteleri otoanalizör kullanılarak belirlendi. İstatistiksel incelemeler sonucunda kontrol ve organik selenyum verilen deneme 2 grubu arasında protein ve ürik asit değerleri p<0.05 düzeyinde önemli bulunurken, diğer parametrelerde gruplar arasında önem belirlenmedi. Sonuç olarak broylerlerde yeme ilave edilen inorganik veya organik selenyum ilavesinin biyokimyasal parametreler üzerine önemli bir etkisi olmadığı, hayvanların sağlığı açısından negatif bir etki yaratmadığı kanısına varıldı.
Thirty male Avian Farms broilers were used as material in the study. Animals divided into three groups as control, treatment 1 and treatment 2 were fed with ration without selenium, and with rations 0.3 ppm inorganic selenium (sodium selenite) and 0.3 ppm organic selenium (Sel-Plex 50) supplemented for 42 days, respectively. At the end of the experiment glucose, cholesterol, total protein, urea, uric acid, sodium (Na), potassium (K), chloride (Cl), inorganic phosphorus (IP) levels and aspartate amino transferase (AST) and gamma glutamyl transpeptidase (GGT) activities were determined in blood taken during the slaughtering using autoanalyzer. While total protein and uric acid levels had significant differences (p<0.05) between control and treatment 2 groups, there were no differences in other parameters among the groups. As a result, it was concluded that the supplementation of organic and inorganic selenium didn’t have any effect on biochemical blood parameters in broilers and didn’t cause any negative effect on their health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144561
http://hdl.handle.net/11452/13101
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_9.pdf165.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons