Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12498
Title: Loss preventıon of fuel terminal operatıons: A case study in Turkey
Other Titles: Akaryakıt terminali operasyonlarında kayıpların önlenmesi: Türkiye’de bir vaka çalışması
Authors: Denizhan, Berrin
Görmez, İbrahim
Keywords: Loss prevention
Fuel terminal
FMEA
Kayıpların önlenmesi
Akaryakıt terminali
Hata modu ve etkileri analizi(HMEA)
Issue Date: 27-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Denizhan, B. ve Görmez, İ. (2018). "Loss preventıon of fuel terminal operatıons: A case study in Turkey". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 413-426.
Abstract: Upon exiting the refinery, fuel products are distributed to vessels, from vessels to the terminals conducting the activities of fuel storage and distribution operations, and from terminals to stations via road tanker. Problems of loss in the product quantities occur after the movements of displacement of the product in terminal tanks and simultaneous the movements during filling operations. In this paper all operation processes of one of the fuel oil terminal in Turkey. The fuel products were received upon the unloading of the vessel and storage and distribution activities were carried out in this terminal. The elements causing loss during the terminal operation processes were examined with the failure modes and effects analysis (FMEA) technique. According to this analysis, the fields for which measures would be taken with precedence and a solution approach were presented for the company. While this approach is providing the causes of occurrence of failures as well as the control of loss for the company, the risk of fire and spillage likely to occur can be prevented as well.
Rafineriden çıktıktan sonra, akaryakıt ürünleri gemilere, gemilerden yakıt depolama ve dağıtım operasyonlarını yürüten terminallere ve terminallerden istasyonlara kara tankerleri ile dağıtılır. Ürün miktarındaki kayıp problemleri, ürünün terminal tanklarında yer değiştirmesi ve aynı zamanda doldurma işlemleri sırasındaki hareketleri sonrasında ortaya çıkar. Bu çalışmada Türkiye'deki en büyük akaryakıt terminallerinden birine ait tüm operasyon süreçleri ele alındı ve bu terminalde depolama, dağıtım aktarma faaliyetleri ve bu sırada oluşan kayıplar incelendi. Terminal operasyon süreçlerinde kayba neden olan elemanlar, hata modu ve etki analizi (FMEA) tekniği ile incelenmiştir. Bu analize göre, önlemlerin öncelikli olarak alınacağı alanlar ve çözüm yaklaşımı firmaya sunulmuştur. Bu yaklaşım, arızaların oluşmasının nedenlerini ve aynı zamanda şirketin zararını kontrol etmeyi sağlarken, yangın ve dökülme gibi risklerin önlenebileceği tedbirler ortaya çıkarmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555635
http://hdl.handle.net/11452/12498
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_30.pdf917.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons