Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12484
Title: Baryum titanatın tekstilde elektromanyetik kalkanlama uygulamalarında kullanımı
Other Titles: The use of barium titanate in electromagnetic shielding applications at textiles
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çelen, Rumeysa
Ulcay, Yusuf
Keywords: Baryum titanat
Elektromanyetik kirlilik
Elektromanyetik kalkanlama
Tekstil
Barium titanate
Electromagnetic pollution
Electromagnetic shielding
Textile
Issue Date: 8-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelen, R. ve Ulcay, Y. (2018). "Baryum titanatın tekstilde elektromanyetik kalkanlama uygulamalarında kullanımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 29-44.
Abstract: Baryum titanat kimyasal formülü ABO3 olan, rengi beyazdan griye değişen perovskit ailesine bağlı inorganik bir bileşiktir. 60 yıldan daha fazla süredir ilgi gören bir malzemedir. İlgi çekmesinin ilk nedeni kimyasal ve mekanik olarak stabil olmasıdır. Geniş kapsamda çalışılan en önemli ferro elektrik malzemelerden biridir. Elektromanyetik dalgaların kullanımının gün geçtikçe artması başta insanlar olmak üzere tüm canlıları etkilemektedir. Elektromanyetik kalkanlama uygulamalarıyla, radyasyon kullanılarak yapılan uygulamaları aksatmadan canlıların maruz kalacağı radyasyon dozunu minimize etmek ve onları korumak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, elektromanyetik kalkanlama, tekstilde elektromanyetik kalkanlama uygulamaları, baryum titanatın yapısı, özellikleri ve elektromanyetik kalkanlama uygulamalarındaki yeri incelenmiştir.
Barium titanate is an inorganic compound which has the chemical formula ABO3, changing color from white to gray, depending on the perovskite family. It is a material that attracts attention for more than 60 years. The first reason for attracting attention is that it is chemically and mechanically stable. It is one of the most important ferro electrical materials studied in large scale. Increasing use of electromagnetic waves is affecting all living things, especially people. With electromagnetic shielding applications, it is aimed to minimize and protect the dose of radiation to which living beings will be exposed without interfering with radiation applications. In this study, electromagnetic shielding, electromagnetic shielding applications in textile, structure and properties of barium titanate and the use of barium titanate in electromagnetic shielding applications have been investigated.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498856
http://hdl.handle.net/11452/12484
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_3.pdf912.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons