Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12477
Title: Komşu zemin yapılarının parametrik analizi “dolgu-şev etkileşimi”
Other Titles: Parametric analysis of adjacent soil structures: Embankment-slope ınteraction
Authors: Arama, Zülal Akbay
Akın, Muhammed Selahaddin
Çinicioğlu, Safiye Feyza
Keywords: Şev stabilitesi
Dolgu
Sonlu elemanlar yöntemi
Güvenlik sayısı
Sayısal analizler
Slope stability
Embankment
Finite element method
Factor of safety
Numerical analyses
Issue Date: 28-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arama, Z. A. vd. (2018). "Komşu zemin yapılarının parametrik analizi “dolgu-şev etkileşimi”". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 109-128.
Abstract: Uygulama sahalarındaki sınırlar sebebi ile yapıların şevler üzerine ve/veya içine inşa edilmesi durumunda yapıların davranışı şevlerin varlığından etkilenmekte olup bu durum etkileşimli davranış analizlerini gerektirmektedir. Yapı-şev sisteminin bütünsel stabilitesini etkileyen faktörler şevin yüksekliği ve eğimi, yapının şeve uzaklığı, temel zemini türü ve yapının geometrik durumudur. Bunların yanı sıra, dolguların yumuşak zeminler üzerine inşa edilmesi taşıma kapasitesi göçmesi ve şev stabilitesi gibi geoteknik problemleri de barındıran bir zemin-yapı etkileşimi problemi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı bütünsel davranış üzerinde farklılık oluşturan tüm faktörlerin davranış üzerindeki etki derecesinin belirlenmesidir. Bu amaçla, dolgu-şev ve temel zemininden oluşan etkileşimli sistemin davranışı birçok parametrik değerlendirme yapılarak iki boyutlu uzayda sonlu elemanlar analizleri yapılarak irdelenmiştir.
It may be necessary to build structures on or adjacent to slopes due to the limited land areas. In such a case, behavior of the structures together with the adjacent slope is significantly affected by the presence of slopes. The variables influencing overall stability of the structure-slope system are the height and inclination of the slope, the distance of the structure to the crest of the slope, size of the structure and encountered types of foundation soils. Besides these, construction of embankments on soft soil is an important soil-structure interaction problem including many geotechnical challenges such as bearing capacity failure and global slope stability. The aim of this paper is to examine the degree of effectiveness of each of the influencing variables on the overall behavior. For this purpose, the behavioral aspects of the complete interactive system made up of embankment, slope and foundation soils, was analyzed by performing series of parametrical evaluations with finite element software in two dimensional media.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555528
http://hdl.handle.net/11452/12477
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_9.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons