Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1239
Title: Bagaj kapağı menteşelerinin optimum tasarımı için esnek algoritma geliştirilmesi
Other Titles: Development of a flexible algorithm for the optimum design of trunk lid hinges
Authors: Pala, Yaşar
Özcan, Şevket
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Analiz
Bagaj kapağı
Optimizasyon
Tasarım algoritması
Analysis
Design algorithm
Optimization
Trunk lid
Issue Date: 29-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, Ş. (2017). Bagaj kapağı menteşelerinin optimum tasarımı için esnek algoritma geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dört kol mekanizmasına sahip bagaj kapağı menteşeleri için tasarım algoritması geliştirilmesine odaklanılmıştır. Çalışmanın amacı, bagaj kapağı menteşesi tasarımında geleneksel tasarım yöntemlerinde ortaya çıkan deneme yanılma çalışmalarını ortadan kaldırarak tasarım süresini ve maliyetleri minimize etmektir. Çalışma kapsamında bagaj kapağının önceden tanımlanan bir dizi pozisyondan geçecek şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla mekanizmaların boyut sentezi başlığı altında konum sentezi problemi ele alınmıştır. Akabinde, bagaj kapağının elle açılma kuvvetini tespit etmek için menteşe sisteminin konum ve statik kuvvet analizlerinin denklemleri ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen denklemler ve oluşturulan matematiksel modeller kullanılarak Hypermath programında tasarım algoritmasının kodları geliştirilmiştir. Sisteme ait tasarım parametrelerinin optimum değerlerini elde etmek amacıyla geliştirilen tasarım algoritmasının kodları kullanılarak Hyperstudy programında optimizasyon çalışması yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında, ortaya çıkarılan matematiksel modellerin, algoritma kodlarının ve optimizasyon çalışmasının doğrulanması amacıyla Motionsolve programında sistemin kinematik analizi gerçekleştirilmiştir. Kinematik analiz sonuçları optimizasyon çalışması neticesinde ortaya çıkan sonuçların doğruluğunu kanıtlamıştır.
This study is focused on development of a design algorithm for trunk lid hinges with four-bar linkage. The aim of the study is to minimize design time and costs by eliminating trial and error procedures in traditional design process of trunk lid hinges. In the study, under a task of dimensional synthesis of mechanisms, motion generation problem has been solved for realizing the movement of the trunk lid to a set of positions respectively. In order to obtain the required manual opening force of the trunk lid, the equations of position and static force analysis of the four-bar hinged system have been derived. Using the equations and mathematical models so obtained, design algorithm codes have been developed in Hypermath program. For determining the optimum values of parameters of the system, an optimization study was carried out in Hyperstudy program by using the developed algorithm codes. At the last stage, kinematic analysis of the system was performed in Motionsolve program to validate the mathematical models, algorithm codes and optimization study. At the end of the study, the results obtained from optimization study were found to be accurate and valid according to kinematic analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1239
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497200.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons