Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12243
Title: Bir eğitim binasında ısıl konfor koşullarının analizi: İzmir’de bir alan çalışması
Other Titles: Analysis of thermal comfort conditions in an educational building: A case study in Izmir
Authors: Çalış, Gülben
Kuru, Merve
Alt, Berna
Keywords: Isıl konfor
Eğitim binaları
PMV
AMV
Thermal comfort
Educational buildings
Issue Date: 21-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalış, G. vd. (2017). "Bir eğitim binasında ısıl konfor koşullarının analizi: İzmir’de bir alan çalışması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 93-106.
Abstract: Bu çalışma, bir eğitim binasında algılanan ve hesaplanan ısıl konfor koşulları arasındaki farkı soğutma ve ısıtma dönemleri için incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, ısıl konfor koşulları ve kullanıcı memnuniyeti, dört derslikte gerçekleştirilen deneysel ölçümler ve anket çalışması ile belirlenmiştir. İç ortam koşulları yerinde yapılan ölçümler sonucu elde edilmiş ve ortalama tahmini oy (PMV) ve memnuniyetsizlerin tahmini yüzdesi (PPD) değerlerinin hesaplanması için kullanılmıştır. Eş zamanlı gerçekleştirilen anket sonuçları, gerçek ortalama oy (AMV) değerlerinin hesaplanması yanında kullanıcı tercih ve kabul edilebilirlik düzeylerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Değerlendirmelerde ASHRAE Standart 55-2013 ve ISO 7730 dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, soğutma ve ısıtma dönemlerinde algılanan ısıl konforun hesaplanan ısıl konfordan fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.
This study aims at investigating the gap between perceived and calculated thermal comfort conditions in an educational building for cooling and heating seasons. Within this context, thermal comfort conditions and occupants’ satisfaction were investigated in four classrooms via field measurements and questionnaires. Indoor environmental conditions were obtained by field measurements and were used to calculate the predicted mean vote (PMV) and the predicted percentage of dissatisfied (PPD) indices. Results of simultaneously conducted surveys were used to calculate the actual mean vote (AMV) as well as to assess occupants’ preferences and acceptability. ASHRAE Standard 55-2013 and ISO 7730 were taken into account for evaluation. The results show that perceived thermal comfort is greater than the calculated thermal comfort for the cooling and heating seasons in the classrooms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/338653
http://hdl.handle.net/11452/12243
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_9.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons