Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1216
Title: Tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Lavandula stoechas Linne subsp. stoechas (karabaş otu) esansiyel yağının oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi
Other Titles: Effects of Lavandula stoechas Linne subsp. stoechas essential oils on oxidan and anti-oxidan systems in streptozotocin-induced type I diabetic rats
Authors: Taş, Sibel
Gülmen, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Tip I diyabet
Streptozotocin
Oksidatif Stres
Antioksidan
Lavandula stoechas subsp
Stoechas (karabaş otu)
Esansiyel yağ
Type I Diabetes
Oxidative stres
Antioxidant
Stoechas
Essential oil
Issue Date: 28-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülmen, M. (2018). Tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Lavandula stoechas Linne subsp. stoechas (karabaş otu) esansiyel yağının oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, tek doz streptozotocin ile tip I diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, Lavandula stoechas subsp. stoechas esansiyel yağının, kan glikozuna, oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi araştırıldı. 40 adet Wistar türü erkek sıçanlar rastgele kendi aralarında, Kontrol (K), Kontrol + L. stoechas yağı (K+LSY), Diyabet (D), Diyabet + L. stoechas yağı (D+LSY) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Sıçanlara 20 gün süre boyunca intraperitonel enjeksiyon ile L. stoechas yağı verildi. Çalışmanın sonucunda, K+LSY grubunda K grubuna göre trigliserit, total kolesterol ve doku MDA düzeylerinde anlamlı bir azalma, plazma GPX, paraoksanaz ve arilesteraz enzim aktivilerinde de artma tespit edildi. D+LSY grubu D grubu ile karşılaştırıldığında ise kan glikoz, total kolesterol, trigliserit ve doku MDA düzeylerinde anlamlı bir azalma, serum insülin, HDL-K, plazma SOD, paraoksanaz ve arilesteraz enzim aktivilerinde de artma tespit edildi. Sonuç olarak, Lavandula stoechas subsp. stoechas esansiyel yağının, antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan etki gösterdiği, tip I diyabette oluşan oksidatif strese karşı korumada ve/veya önlemede tedaviye ek olarak kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
In this study, effects of Lavandula stoechas subsp. stoechas essential oil on blood glucose, oxidan and antioxidan systems in one dose stz-induced Type I diabetic rats were investigated. Forty Wistar male rats randomly divided into four groups: control (K), control + L. stoechas oil (K+LSY), Diabetes (D), Diyabetes + L. stoechas oil (D + LSY). After the induction of diabetes, L. stoechas oil was injected to rats intraperitoneally for twenty days. At the end of the studies, trigliseride, total cholesterol and tissue MDA levels were decreased and plasma GPX, paraoxanase (PON1) and arilesterase (ARE) enzyme activities were increased in the K+LSY group compared to the K group. Blood glucose, total cholesterole, trigliseride, tissue MDA levels were decreased and serum insulin, HDL-K, plasma SOD, paraoxanase (PON1), arilesterase (ARE) enzyme activities were increased in the D+LYS group compared to the D group. We conclude that Lavandula stoechas subsp. stoechas oil has antihyperglysemic, antihyperlipidemic and antioxidan effects and also could have use as a protective and/or therapeutic agent against oxidative stress in Type 1 Diabetes in addition to treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1216
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507087.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons