Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11866
Title: Ağaç yaprağı ve pomza katkılı alçı kompozitlerin tarımsal yapılarda kullanılabilme olanaklarının araştırılması
Other Titles: Researching of opportunities for the usage of composite made of tree leaves and pumice added gypsum in rural buildings
Authors: Karaman, Sedat
Şahin, Sırrı
Örüng, İbrahim
Pabuçcu, Köksal
Keywords: Alçı
Kompozit malzeme
Isı yalıtımı
Pomza
Gypsum
Composite material
Thermal insulation
Pumice
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, S. vd. (2006). "Ağaç yaprağı ve pomza katkılı alçı kompozitlerin tarımsal yapılarda kullanılabilme olanaklarının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11(1), 73-82.
Abstract: Malzemenin nitelikli ve ekonomik seçimi ile kendinden beklenilen amaçları yerine getirebilecek, maliyeti daha düşük yapılar oluşturulabilir. Bu durum özellikle tarımsal yapılar için önemli olmaktadır. Kırsal alanda bol miktarda bulunan bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle, malzemelerin ucuz olarak üretimi ve daha kaliteli tarımsal yapıların yapımı olanaklı duruma gelebilir. Özellikle yirminci yüzyıldan itibaren teknoloji ve malzeme bilimindeki gelişmeler sonucunda kompozit malzemelerin önemi ve kullanım alanı daha da genişlemiştir. Bu araştırmada, ağaç yaprağı (kavak) ve ağaç yaprağı+pomza katkılı alçı kompozit malzemenin fiziksel ve mekanik özeliklerinin saptanarak tarımsal yapılarda kullanılabilme olanakları araştırılmıştır. Birim ağırlık, su emme, ısı iletkenlik katsayısı, eğilme dayanımı ve basınç dayanımı değerleri Seri I (Alçı+ağaç yaprağı) ve Seri II (Alçı+pomza+ağaç yaprağı) örnekleri için sırası ile 1243-890 ve 1080-775 kg/m3 ; % 27-46 ve 37-57; 0.209-0.180 ve 0.188-0.162 W/mK; 36.0-1,0 ve 10-0.3 kgf/cm2 , 36.4-1,3 ve 15.6-0.5 kgf/cm2 elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre alçıya katılan ağaç yaprağı oranının artması ile ısı yalıtım özelliğini artmış, mekanik dayanımlar azalmıştır. Bu özelliklere sahip malzemenin duvar ve tavan kaplamalarında, çatı döşemesinde kullanılarak daha ekonomik ve ısı yalıtımı iyi yapı özellikleri sağlanabilir.
Material is the most important factor in constructions. Good selection of materials facilitates the construction of buildings which can be economical and serve to their expected functions. This fact is particularly important for agricultural constructions. By using vegetable wastes which are found abundantly in rural areas, it may be possible to construct cheaper and good quality agricultural structures. Especially the developments in technology and material science after 20 th century, importance and usage area of the composite materials are expended. The aim of this research is to determine the physical and mechanical characteristics of tree leaves (poplar) and tree leaves-pumice with gypsum composite material and to investigate the possible usage of this material in agricultural structures. Density, water absorption, thermal conductivity, bending strength and compressive strength values for the samples Series I and Series II are 1243-890 and 1080-775 kg/m3 ; % 27-46 and 37-57; 0.209-0.180 and 0.188-0.162 W/mK; 36.0-1.0 and 10-0.3 kgf/cm2 , 36.4-1.3 and 15.6-0.5 kgf/cm2 respectively. According to the results of this research, the increase in ratio at tree leaves added to pumice with resulted with increased thermal insulation and decreasing in mechanical resistance. By using the materials having these characteristics in wall and ceiling coatings, and roof flooring, it is possible to obtain more economic and good thermal insulated building properties.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202810
http://hdl.handle.net/11452/11866
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2006 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_8.pdf304.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons