Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇavaş, Tolga-
dc.contributor.authorSeçkin, Hilal-
dc.date.accessioned2020-07-29T06:52:58Z-
dc.date.available2020-07-29T06:52:58Z-
dc.date.issued2020-02-04-
dc.identifier.citationSeçkin, H. (2020). Gümüş-kalay alaşım nanopartiküllerinin insan akciğer epitel hücreler üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11779-
dc.description.abstractBu çalışmada Ag-Sn metal alaşım nanopartiküllerinin BEAS-2B insan akciğer epitel hücrelerindeki sitotoksik ve genotoksik etkileri araştırılmıştır. Sitotoksik etkilerin belirlenmesi için XTT testi, genotoksik etkilerin belirlenmesi için Komet testi uygulanmıştır. Reaktif oksijen varlığının belirlenmesi için ROS testi uygulanmıştır. Deneylere başlamadan önce, kullanılan nanopartiküllerin karakterizasyonu için zeta potansiyeli, DLS ve TEM analizleri yapılmıştır. XTT testi için BEAS-2B hücreleri 24, 48 ve 72 saat süre boyunca 1 ile 1000 μg/ml arasında değişen dozlarda Ag-Sn alaşım nanopartikülüne maruz bırakılmıştır. Ag-Sn alaşım nanopartikülünün genotoksik etkisinin belirlenmesi için, BEAS-2B hücreleri 24, 48 ve 72 saat boyunca 50 ile 500 μg/ml arasında değişen dozlarda nanopartikül ile muamele edilmiş ve Komet yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre konsantrasyon ve maruziyet süresi arttıkça Ag-Sn nanopartikülünün sitotoksik etkisinin arttığı görülmüştür. Komet testi ile Ag-Sn nanopartikülünün tek ve çift iplik DNA kırıklarına yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen bulgulardan bu etkilerin hücre içi ROS oluşumu ile ilişkili olabileceği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, cytotoxic and genotoxic effects of Ag-Sn metal alloy nanoparticles in BEAS-2B human lung epithelial cells were evaluated. XXT test was used to determine cytotoxic effects, Comet test was used to determine genotoxic effects. ROS test was applied to determine the presence of reactive oxygen species. Before starting the experiments, zeta potential, DLS and TEM analyzes were used to characterize the nanoparticles. For XXT test, BEAS-2B cells were exposed to different concentrations (1 to 1000 ml) of Ag- Sn alloy nanoparticles for 24, 48 and 72 hours. To determine the genotoxic effect of the Ag-Sn alloy nanoparticle, BEAS-2B cells were treated with nanoparticles different concentrations ( 50 to 500 ml) for 24, 48 and 72 hours and a Comet method was applied. According to the results obtained, it was observed that the cytotoxic effect of Ag-Sn nanoparticle increased different concentration and exposure time. Comet test showed that exposure to Cu-Zn alloy nanoparticles induced single and double stranded DNA damage in BEAS-2B cells. Our results further indicated that increased intracellular ROS formation could be related to the experiments that these effectsen_US
dc.format.extentVIII, 45 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNanotoksikolojitr_TR
dc.subjectNanotoxicologyen_US
dc.subjectBEAS-2B hücre hattıtr_TR
dc.subjectGümüş-Kalay alaşım nanopartikülleritr_TR
dc.subjectGenotoksisitetr_TR
dc.subjectSitotoksisitetr_TR
dc.subjectSilver-Tin alloy nanoparticlesen_US
dc.subjectBEAS-2B cellsen_US
dc.subjectCytotoxicityen_US
dc.subjectGenotoxicityen_US
dc.titleGümüş-kalay alaşım nanopartiküllerinin insan akciğer epitel hücreler üzerindeki sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of cytotoxic and genotoxic effects of silver tin alloy nanoparticles on healthy lung cell lineen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-4370-6006tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hilal_SEÇKİN.pdf768.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons