Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11649
Title: Deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik analizi
Other Titles: Technical and economical analysis of desalination processes
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Can, Muhiddin
Etemoğlu, Akın B.
Avcı, Atakan
Keywords: Tuz giderme
Ters ozmoz
Elektrodiyaliz
İyon değişimi
Ekonomik analiz
Desalination
Reverse osmosis
Electrodialysis
Economical analysis
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, M. vd. (2002). "Deniz suyundan tatlı su eldesinin teknik ve ekonomik analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 147-160.
Abstract: Nüfus artışı, sanayileşme ve etkin tarım faaliyetlerinin, dünyanın kısıtlı yeraltı ve yerüstü kaynaklarını tükettiği ve çevre sorunlarını arttırdığı bir gerçektir. Sanayileşme ve gelişme hamlelerine paralel olarak ülkemizde de kaynak tüketimi hızla artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının giderek tükenmesi ve mevcut su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi, su temini konusunu ön plana çıkarmaktadır. Özellikle, su gibi doğal bir kaynağın geriye dönülemeyecek bir şekilde tüketilmesine engel olmak için bekleyecek zamanın olmaması, insanoğlunu bu kaynakları koruyacak ve kurtaracak teknolojileri kullanmaya ve geliştirmeye mecbur kılmaktadır. Bu çalışmada, deniz suyunun tuzunun giderilerek, içme ve kullanım suyu eldesi amacıyla kullanılan yöntemler teknik ve ekonomik olarak incelenmiştir.
Significant increase in population, industrialization and some agricultural activities are using up limited resources of the world. It is obvious that, the increase of consumption is mainly caused by environmental problems. Turkey is a newly industrialized and developing country, so consumption of resources is also increasing in our country everyday. Therefore, we have to use and develop some technologies that can save and protect these limited resources. Especially, water which is one of the most important needs of human being, should be protected and unconsciously usage of water should be avoided. In this paper, acknowledgement is given on widely used methods of desalination, and evaluation of economic and technical feasibility of these methods is made.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202903
http://hdl.handle.net/11452/11649
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2002 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_15.pdf753.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons