Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11615
Title: Türkiye’de etlik piliç sektörünün ekonomik durumu ve sorunları
Other Titles: Economic situatian and problems of broiler sector in Turkey
Authors: Vural, Hasan
Cihangir, Fatma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
0000-0001-5401-5257
0000-0003-2323-4806
Keywords: Beyaz et
White meat
Tavukçuluk
Poultry
Imports
Export
Economic analysis
İthalat
İhracat
Yem
Ekonomik analiz
Issue Date: 5-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihangir, F. (2020). Türkiye’de etlik piliç sektörünün ekonomik durumu ve sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan bu çalışmada, Türkiye’de etlik piliç sektörünün günümüzdeki durumu ve gelişimini meydana çıkarmak, sektörün karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Türkiye’de etlik piliç sektörü 1970’li yıllardan itibaren gelişme göstermeye başlamıştır. Özellikle 1990’lı yıllarda etlik piliç sektörüne yapılan çağdaş yatırımların kapasitesi ve sayıları artmış ve dünya standartlarına ulaşmış durumdadır. Türkiye’de 2017 yılında kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretimi 2005 yılına göre %128 oranında artış göstermiştir. Son 10 yılda kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretiminde yıllar itibariyle genel olarak artış görülmektedir. 2017 yılında 2,1 milyon ton tavuk eti üretimi ve 1.2 milyar adet kesilen tavuk sayısı ile Türkiye rekor seviyeye ulaşmıştır. Kişi başına tüketilen tavuk eti tüketimi Türkiye’de 2005 yılında 13,0 kg olurken 2017 yılında %65 artarak 21,4 kg’a yükselmiştir. Kişi başına hindi eti ve diğer kanatlı eti tüketiminin ise oldukça düşük olduğu görülmektedir. Üretim ve pazarlama yapısı incelendiğinde; Türkiye’de etlik piliç üretiminde yaygın olarak görülen entegre üretim yapısı görülmektedir. Broiler yetiştiriciliğinde üreticilerin neredeyse tamamı sözleşmeli üretim modeli (fason üretim) ile faaliyet göstermektedirler. Sektöre yönelik desteklemeler incelendiğinde; desteklemelerin faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri, IPARD, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve ihracat iadelerinden oluştuğu görülmektedir. Sektördeki sıkıntıların ana kaynağı üretimdeki maliyet yüksekliği ve yemde ithalata bağımlılık gelmektedir. Damızlık materyal üretimi ve araştırmaları yapmanın maliyetinin oldukça yüksek olması, hayvan hastalıkları, ihracatta yeni pazar ihtiyaçları ve sektörün ürünlerine yönelik bilgi kirliliği ile tüketim düşüklüğü diğer sorunlar arasındadır. Yem masraflarının etlik piliç üretim sektöründe en büyük orana sahip olması nedeniyle üzerinde durulması gereken ilk sorun yem maliyetidir. Etlik piliç yetiştiriciliğinde yem maliyetlerinin azalması sonucunda piliç eti üretimi sırasında oluşan masraflarda düşecektir. Bunun sonucunda piliç eti tüketimi artacaktır bununla beraber etlik piliç sektörü daha da önem kazanacaktır.
In this study, reveals the current state and development of the poultry sector in Turkey, to identify problems faced by the sector and to offer solutions to these problems. Turkey's poultry sector has begun to show improvement in the 1970s, especially in the 1990s, the number of investments for modernization and production capacity have increased and has reached world standards. In general, the past 10 years, the number of chicken and quantity of chicken meat production has increased. In 2017, Turkey has reached record level with 2.1 million tons of chicken meat production and 1.2 billion chickens quantity. Chicken meat consumption per capita has increased %65, from 13.0 kg in 2005 to 21,4 kg in 2017. It has been observed that Turkey and other poultry consumption per capita has been quite low. When the production and marketing structure is examined; in Turkey in general, it is commonly seen integrated production structure in poultry meat production. In broiler farming, almost all of the producers operate under contract production model (subcontracting). When the subsidies for the sector are examined; interest-bearing investment and business loans, IPARD, It is seen that it consists of Rural Development Investments Support Program and export returns. The main challenge in the sector is dependence on import and high cost of poultry feed. High cost of breeding material production and research, high cost of breeding material production and research, animal diseases, finding new market for exporting, misinformation in poultry product sector, low consumption and among other problems.Since feed costs have the largest share in broiler production sector, the first problem to be addressed is feed cost. As a result of the decrease in feed costs in broiler production, the related costs during the production will be reduced. Consequently broiler meat consumption will increase and the broiler sector will gain more importance
URI: http://hdl.handle.net/11452/11615
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621544.pdf741.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons