Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİzgi, Belgin-
dc.contributor.authorOruç, Yağmur-
dc.date.accessioned2020-06-29T08:41:44Z-
dc.date.available2020-06-29T08:41:44Z-
dc.date.issued2020-02-25-
dc.identifier.citationOruç, Y. (2020). Bazı paketlenmiş içecek türlerinde ve doğal kaynak suyunda raf ömrü boyunca olası fitalat esteri migrasyonu tespitinde lc-ms/ms kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11554-
dc.description.abstractPlastik malzemeler, içeceklerin ve çeşitli gıda ürünlerinin paketlenmesinde sıklıkla kullanılan ambalaj türlerinden biridir. Kırılmaya karşı dirençli olması, taşınmasının diğer ambalajlara göre daha kolay olması ve maliyetinin düşük olması gibi önemli avantajlara sahiptirler. Ancak her paketleme materyalinde olduğu gibi plastik malzemelerin de gıda ürününe olası zararlı bileşenlerin migrasyonu gibi çeşitli dezavantajları vardır. Malzeme içerisindeki zararlı bileşenlerin olası migrasyon miktarının tespiti, gıda ürünlerinde en önemli analiz türlerinde biridir. Bu tez kapsamında plastik malzemelerden; meyveli içeceğe (Limonata), aromalı gazlı içeceğe (Gazoz) ve doğal kaynak suyuna olası fitalat esteri geçişleri incelenmiştir. Numuneler zenginleştirme yapılmadan QuEChERS (hızlı, kolay, ucuz, efektif, sağlam ve güvenilir) hazır kitleri ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada 6 fitalat esterinin (dimetil fitalat (DMP), dietil fitalat (DEP), benzil bütil fitalat (BBP), dibütil fitalat (DBP), bis(2-etilhekzil) fitalat (DHEP), di-n-oktil fitalat (DnOP)) analizleri sıvı kromatografisi tandem kütle spektrometresi (LC-MS/MS) ile analizi yapılmıştır. Standartlar, model çözelti içerisine ilave edilip QuEChERS kiti kullanarak hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında tespit sınırı (LOD) 0,14 ile 2,84 μ/L arasında, tayin limiti (LOQ) ise 0,21 ile 3,52 μ/L arasında bulunmuştur. Geri kazanım çalışmasında ise geri kazanım miktarları %89-105 arasında tespit edilmiştir. Tekrarlanabilirlik için bağıl standart sapma ise %0,25-6,53 arasındadır. Çalışma ile yeni üretilmiş, raf ömrünün ortasına gelmiş ve raf ömrünü tamamlamış numunelerde analiz yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractPlastic materials used for packaging of beverages have several advantages like cost-efficient, easy to transport, be resistant to breakage, etc. One of the most important problems with these is the distribution of phthalate migration in the phases. A basic and eco-friendly method which is using Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe (QuEChERS) kits without enrichment is suggested for analyzing six phthalate esters [Dimethyl phthalate (DMP), Diethyl phthalate (DEP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DHEP), Di-n-octyl phthalate (DNOP)] in still beverages, carbonated beverages and spring water by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). After extraction of a sample with QuEChERS SPE, including MgSO4, PSA, C18 substances are analyzed by LC-MS-MS, which has the LOD’s between 0.14 and 2.84 μgL-1 and LOQ’s between 0.21 and 3.52 μgL-1. The six phthalate esters above-mentioned have in the range of 0.25-6.53 % RSD, and the recovery percent are between 88.8-107. This is the first study of a remark of the phthalate migration for the shelf life in the mentioned beverages, a national industrial area. The data of the migration ratio throughout the shelf life to initial filling to expiry date was investigated.en_US
dc.description.sponsorshipUludağ İçecek Türk A.Ş. Ar&Ge Merkezitr_TR
dc.format.extentIX, 57 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlkolsüz içeceklertr_TR
dc.subjectFood packingen_US
dc.subjectFitalat esteritr_TR
dc.subjectGazlı içecektr_TR
dc.subjectKaynak suyutr_TR
dc.subjectLC-MS/MStr_TR
dc.subjectMigrasyontr_TR
dc.subjectMeyveli içecektr_TR
dc.subjectPlastik materyaltr_TR
dc.subjectQuEChERStr_TR
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectNon-alcoholic beveragesen_US
dc.subjectPhthalate estersen_US
dc.subjectPlastic materialsen_US
dc.subjectShelf-lifeen_US
dc.subjectSpring wateren_US
dc.titleBazı paketlenmiş içecek türlerinde ve doğal kaynak suyunda raf ömrü boyunca olası fitalat esteri migrasyonu tespitinde lc-ms/ms kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeRapid determination of phthalate esters in some beverages and investigation of migration at shelf-life by lc-ms/msen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-9043-4264-
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621913.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons