Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11439
Title: Mahallerin iklimlendirilmesinde kullanılan klima santrallerinde ısı geri kazanım yöntemleri ve dış hava ısısından faydalanmak
Other Titles: The air handling units used in air-conditioning heat recovery methods and take advantage of external air temperature
Authors: Yamankaradeniz, Nurettin
Kota, Cantürk
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-0890-6694
Keywords: Havalandırma
Air conditioning
Isı geri kazanım
Enerji tasarrufu
Serbest soğutma
İlk yatırım maliyeti
Klima santrali
İç hava kalitesi
Heat recovery
Energy saving
Freecooling
Initial investment cost
Air handling unit
Internal air qualit
Issue Date: 5-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kota, C. (2019). Mahallerin iklimlendirilmesinde kullanılan klima santrallerinde ısı geri kazanım yöntemleri ve dış hava ısısından faydalanmak. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yakın geçmişte ve günümüzde enerjiye sahip olmak için dünya ülkeleri birbirleriyle yarışmaktadır. Ülkemiz enerjiyi büyük oranda ithal etmektedir. Enerjinin ithali hem dış borçlanmayı arttırmakta hem de ülkemizin dışa bağımlılığını ortaya koymaktadır. Bu husus çerçevesinde dışa bağımlı olmak ülkemizin tam bağımsızlığı konusunda ciddi bir engeldir. Bu çalışma ile yatırımcı-akademi bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Yatırımcının ürün bazlı satın almalarda ürün-ürün olarak değil ürün-genel sistem olarak bakması gerektiği gösterilmeye çalışılmıştır. Üç farklı duruma göre sistemler çalışılmıştır. Santral debileri uluslararası standartlara göre belirlenmiştir. Isı geri kazanım çıkış sıcaklıkları ve ısıtma-soğutma batarya kapasiteleri bulunmuştur. Basınç kayıpları hesaplanarak pompa, kazan, soğutma grubu, tesisat vb. gruplar projelendirilmiştir. Ayrı ayrı sistemlerin keşif özetleri çıkartılarak malzeme ve işçilik maliyetleri girilmiştir. Ürün bazlı olarak ısı geri kazanımlı klima santralleri daha maliyetli olmakla birlikte genel sistem üzerinde daha uygun kalmaktadır. Bununla birlikte işletme maliyetleri ısı geri kazanımlı sistemlerde yıllık olarak ciddi derecede fark etmektedir. Ayrıca klima santrallerine by-pass hücresi eklenerek dış hava ısısından faydalandıldığı takdirde ne kadar enerji tasarrufu yapılabileceği gösterilmiştir.
In the close past and nowadays all countries in the world are competing with each other to own energy. Our country imports energy to a large extent. The import of energy both increases the foreign indebtment and external dependence. Being dependent externally is a major obstacle for our country on the way to the total indepence. By means of this studying investor and academy were tried to get together. It was tried to show that investor in product-oriented purchases should see a product general sistem not just a product. Three different systems were developed. The AHU capacity was determined according to international norms. Three were heat recovery output temperatures and heating and cooling battery capasities, pump, boiler, chiller, fitment and etc. Were designed by calculating pressure loss. Material and labor cost were calculated by exemining every system separately. As a pruduct oriented, heat recovery system are more suitable for the general sytstem, despite the high cost. However, annualy operating cost in this system makes a significant difference. Also if add by-pass unit to the AHU and we utulize outdoor air temperature we can see how much energy we save on.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11439
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
595326.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons