Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11329
Title: Adrenal hipoplazi ve iskelet displazisi birlikteliği: İMAGe sendromu
Other Titles: Adrenal hypoplasia with skeletal dysplasia: IMAGe syndrome
Authors: Direk, Gül
Şiraz, Ülkü Gül
Tatlı, Zeynep Uzan
Akın, Leyla
Hatipoğlu, Nihal
Kendirci, Mustafa
Kurtoğlu, Selim
Keywords: Konjenital adrenal hipoplazi
İmage sendromu
Adrenal yetmezlik
Metafizyal displazi
Adrenal hypoplasia congenita
Image syndrome
Adrenal insufficiency
Metaphyseal dysplasia
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Direk, G. vd. (2018). "Adrenal hipoplazi ve iskelet displazisi birlikteliği: IMAGe sendromu". Güncel Pediatri, 16(3), 134-140.
Abstract: İntrauterin büyüme geriliği (İUGR), metafizyal displazi, adrenal hipoplazi konjenita, genital anomalilerin birlikteliği olarak bilinen İMAGe sendromu, ismini bu hastalıkların baş harflerinden almıştır. Konjenital adrenal hipoplazi en ciddi bulgusudur ve genellikle hayatın ilk aylarında meydana gelir. Sunulan hastada da antenatal dönemde ektremite kısalığı saptanmış olup adrenal yetmezlik bulguları postnatal 4. gününde ortaya çıkmıştır. İMAGe sendromunun erken tanısı, sendrom bileşenlerinden olan surrenal yetmezliğin hayati tehlikeye neden olması açısından önemlidir. Sendromun diğer bileşenlerinin bilinmesi karşılaşılan olguda erken müdahaleyi de mümkün kılar. Burada nadir görülmesi nedeniyle İMAGE sendromlu bir olgu, sendromla ilgili kısa literatür bilgileri ile paylaşılacaktır.
IMAGe syndrome is an acronym which stands for the intrauterine growth restriction (IUGR), metaphyseal dysplasia, adrenal hypoplasia congenita (AHC) and genitourinary abnormalities. Congenital adrenal hypoplasia is the most serious component of the syndrome which generally occurs during the first months of life. In the presented case, shortness of extremities was detected antenatally and the symptoms of adrenal failure showed up on the 4th day of life. Because the adrenal insufficiency is a life-threatening condition, early diagnosis of this syndrome is very important. Recognition of other components of the disease makes early intervention possible. Being a rare disease, a case with IMAGe syndrome is presented with a short review of the literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577987
http://hdl.handle.net/11452/11329
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_10.pdf740.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons