Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11179
Title: Serebral palside spastisite tedavisi
Other Titles: Treatment of spasticity in cerebral palsy
Authors: Civelek, Gül Mete
Atalay, Ayçe
Keywords: Serebral palsi
Kas spastisitesi
Tedavi
İlaç tedavisi
Rehabilitasyon
Cerebral palsy
Muscle spasticity
Treatment
Drug treatment
Rehabilitation
Issue Date: 2-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Civelek, G. M. ve Atalay, A. (2016). "Serebral palside spastisite tedavisi". Güncel Pediatri, 14(3), 136-141.
Abstract: Serebral palsi tanısı klinik bir tanıdır ve motor gelişimde gerilik, anormal kas tonusu ve hiperrefleksiyi içerir. Serebral palsili çocuklarda kas güçsüzlüğü, spastisite, koordinasyon kaybı, primitif reflekslerin devam etmesi ve normal motor kontrolün gelişememesi sıklıkla görülür. Spastisite hıza bağımlı olarak, pasif kas gerilmesine karşı artan dirençtir. Spastisite derecesi ve etkileri açısından ayrıntılı olarak değerlendirildikten sonra bir tedavi programı oluşturulmalıdır. Optimal kas tonusuna ulaşabilmek için yapılacak tedaviler genel olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon programını, oral ve enjekte edilen ilaçları ve cerrahi tedavileri kapsar. Serebral palside spastisite tedavisinde özellikle germe egzersizlerini içeren kişiselleştirilmiş bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı tedavi planlarında mutlaka yer almalıdır. Serebral palside spastisite tedavisi için verilen farmakoterapinin optimal uygulaması ile ilgili bir konsensus yoktur. Generalize spastisite tedavisinde baklofen, benzodiazepin, tizanidin ve dantrolen gibi oral ilaçlar kullanılabilir. Ağızdan alınan ilaçların sedasyon ve kognitif defisit gibi önemli yan etkileri vardır. Lokalize spastisite tedavisi için perinöral fenol ya da etil alkol enjeksiyonuyla kemodenervasyon ya da intramusküler botulinum nörotoksin A enjeksiyonu kullanılabilir. Botulinum nörotoksin tip A’nın çocuklarda spastisiteyi azaltmada güvenilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Serebral palside spastisite tedavisinde kullanılan cerrahi teknikler arasında en sık kullanılanı selektif dorsal rizotomidir ve seçili olgularda uygulanabilir. Bu derlemede serebral palside spastisite tedavisinde kullanılan tedavi seçenekleri yer almaktadır.
The cerebral palsy diagnosis is a clinical one and it includes motor development delay, abnormal muscle tone and hyperreflexia. Muscle weakness, spasticity, loss of coordination, the continuation of the primitive reflexes and non-developed normal motor control are often seen in children with cerebral palsy. Spasticity is the velocity dependent increase in the resistance against passive muscle stretching. Spasticity treatment program should be established after detailed evaluation of degree and effects.Treatments to achieve optimal muscle tone include physical therapy and rehabilitation program, oral and injectable medications and surgical treatments. In the treatment of spasticity, a personalized physical therapy and rehabilitation program including stretching exercises should be in the treatment plans, absolutely. There is no consensus regarding the optimal application of pharmacotherapy for the treatment of spasticity in cerebral palsy. Oral medications such as baclofen, benzodiazepine, tizanidine and dantrolene can be used for the treatment of generalized spasticity. Oral drugs have significant side effects such as sedation and cognitive deficits. Chemodenervation with perineural phenol or ethanol injection or intramuscular injection of botulinum neurotoxin A can be used as treatment of localized spasticity. It is shown that botulinum neurotoxin type A is safe and effective in reducing spasticity in children. Most commonly used surgical technique for the treatment of spasticity in cerebral palsy is selective dorsal rhizotomy and it can be applied to selected cases. Treatment options that are used in the treatment of spasticity in cerebral palsy are discussed in this review.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902860
http://hdl.handle.net/11452/11179
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_3_6.PDF295.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons