Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11178
Title: Yeme bozukluğu olan çocuğa yaklaşım
Other Titles: Approaching the children with feeding problems
Authors: Kurt, Esra
Örün, Emel
Keywords: Yeme problemi
İştah
Çocuk
Feeding problems
Appetite
Child
Issue Date: 10-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, E. ve Örün, E. (2016). "Yeme bozukluğu olan çocuğa yaklaşım". Güncel Pediatri, 14(3), 129-135.
Abstract: Çocukluk döneminde sık görülen yeme problemleri sağlıklı çocuklarda %25- 45 oranında görülürken, gelişim geriliği olan çocuklarda bu oran %80’e kadar çıkmaktadır. Sağlıklı çocuklarda yapılan çalışmalarda ebeveynlerin %20-60’ının çocuklarının yeteri kadar yemediğini düşündükleri belirtilmiştir. Yoğun tıbbi ve davranışçı tedavi gerektiren ciddi yeme bozuklukları çocukların %3-10’unda görülmektedir. Bu gözden geçirme yazısında yeme problemi ile getirilen çocuğun değerlendirilme ve izlenme süreçlerinden bahsedilmiştir.
Feeding problems in childhood are common, occurring in 25-45% of healthy children and the ratio can be increased up to 80% in children with growth deficiency. Studies with healthy children reported that 20-60% of parents think that their children don’t eat enough. Serious eating disorders which requires intensive medical and behaviour treatment is seen in 3-10% of children. In this review, approach and follow up of a child who was brought to the hospital with feeding problems was studied.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902856
http://hdl.handle.net/11452/11178
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_3_5.PDF302.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons