Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11050
Title: Yabancı ot mücadelesi için bir alev makinasının tasarımı ve imalatı
Other Titles: Design and construction of a flamer for weed control
Authors: Arslan, Şelçuk
Asan, Şafak
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-3905-5351
0000-0003-4636-1234
Keywords: Yabancı ot kontrolü
Weed control
Alev makinesi
Tasarım
Doz-cevap eğrisi
Weed flamer
Design
Dose-response curve
Issue Date: 5-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Asan, Ş. (2019). Yabancı ot mücadelesi için bir alev makinasının tasarımı ve imalatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu projenin amacı, sıra arası ve sıra üzerinde yabancı ot alevlemesi yapabilecek 4 sıralı bir alev makinesi geliştirmek ve tarla denemelerini yapmaktır. Bu amaçla, traktörün 3- nokta askı sistemine asılır tip, 4 sıralı, 8 başlıklı bir alev makinesi prototipi bilgisayar destekli olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Arazi denemesi seçili bir yabancı ot (tarla sarmaşığı, Convolvulus Arvensis L.) kullanılarak yapılmıştır. Denemelerde 4 sıralı makine ile 60 m uzunluğundaki parsellerde 5 farklı LPG dozu uygulanmıştır. Alevin yabancı ota etkisi 4 tekrarlı olarak 2-4, 6-8 ve 10-12 yapraklı tarla sarmaşıkları üzerinde görsel olarak belirlenmiş ve uygulamadan sonraki 1, 7 ve 14. gün için doz-cevap eğrileri oluşturulmuştur. Uygulamadan 14 gün sonraki kuru madde oranları ve bitki boyu ölçülmüş ve makinenin seçili yabancı ot kontrolündeki etkisi belirlenmiştir. Alev başlıkları; sıra üzeri, sıra arası ve çapraz alevleme yapabilecek özelliğe sahiptir. Sıra arası ve sıra üzeri alev uygulamaları istendiğinde, gerekli ayarlama ve modifikasyonlar yapılarak, muhafazalı veya açık alevleme şeklinde yapılabilmektedir. Alev başlıkları ve muhafazaları taşıyan ünite bir dört kol mekanizması ile çatıya bağlıdır, ayrıca her üniteyi taşıyan tekerlek kullanılmıştır. Böylece arazideki engebelerden bağlı olarak her bir ünite aşağı-yukarı hareket ederek zemine uyum sağlamakta ve alev başlığının yerden yüksekliği sabit kalmaktadır. Tarla denemesi veri analizlerine göre, 14. günde yabancı otun kuru maddesinin %90 düzeyinde kontrol edilebilmesi için gerekli LPG dozları, sırasıyla 2-4, 6-8 ve 10-12 yapraklı dönemler için 123, 162 ve 183 kg ha-1 olarak bulunmuştur.
The aim of this study was to develop and field test a weed flamer that can be used for inrow and intra-row weeding. Fort his purpose, a 4-row, 8-torch weed flamer was designed using computer aid and was constructed. Field tests were conducted using a selected weed specie (Convolvulus Arvensis L.). The 4-row weed flamer was used on 60 m long plots and five different LPG doses were applied. The effect of flaming on the selected weed specie was determined with four replications at growth stages of 2-4, 6-8, and 10-12 leaf, and dose-response curves were drawned at 1, 7, and 14 day after treatmentes (DAT). Dry matter levels and weed heights were measured after 14 DAT and the effect of the developed flamer was determined on weed control. The torches can be used either for in-row and intra-row flaming with the machine developed in this study. With proper adjustments and modifications, the flamer can be operated with a protective shield (hood) or can perform open flaming. The unit carrying the torches and protective shield is supported by a four-arm mechanism that is attached to the chassis of the flamer and also proceeds on a tyre on the ground. As such, each unit is able to move up and down depending on the roughness of the ground proving a constant flame application height for the torch. Based on data analysis for the field experiments, The LPG doses necessary for 90% control of the dry matter at 14 DAT for 2-4, 6-8, and 10-12 L stages were found to be 123, 162, and 183 kg ha-1, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11050
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604484.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons